Nieuws

25-09-2017

† Challenges Ahead! Looking into the near future, the classic vehicle concepts have to be transferred into a whole new mobility area. IoT and Connected Car will be important topics for the next generation of vehicles. Furthermore, connecting vehicles to the exterior will bring another key element in autonomous driving and further support the goal of zero fatalities in traffic.

13-07-2017

Per september wordt het LEVV-LOGIC consortium uitgebreid met HAN Automotive. Onder leiding van Toin Peters (project manager Automotive Research), gaan studenten en docent-onderzoekers vanuit het Clean Mobility Center (CMC) aan de slag met technische vraagstukken uit het project. In samenwerking met deelnemers zijn opdrachten geformuleerd met betrekking tot de aandrijflijn en het ontwerp van LEVVs (lichte elektrische vrachtvoertuigen). De stichting CMC faciliteert de uitvoering van de onderzoeksprojecten.

06-07-2017

The overall objective of the AEROFLEX project is to develop and demonstrate new technologies, concepts and architectures for complete commercial vehicles that are energy efficient, safe, comfortable, configurable and cost-effective, while ensuring that the varying needs of customers are satisfied by being flexible and adaptable with respect to the continuously changing operational conditions. These new configurable truck concepts which are beyond the state of the art should meet the future logistics and co-modality needs to be met for the different segments and markets. The project commences on October 2017 and will run for 3.5 years.

06-07-2017

Tijdens het eerste symposium van het International Journal of Driving Science (IJDS), het open access tijdschrift van de HAN, gaven ingenieurs, gedragswetenschappers, verkeerskundigen en beleidsmakers hun visie op de toekomst van de intelligente auto: worden we allemaal passagiers of houden we het heft (stuur) zelf in handen? Dit gaf veel discussie, waar ruim baan aan werd gegeven in het veelzijdige en interactieve programma.

06-07-2017

Prautocol (combinatie van Auto en Protocol) is een goedgekeurd RAAK-MKB voorstel, dat inspeelt op de hype van autonoom rijden en specifiek de certificering hiervan. Centrale vraagstelling binnen Prautocol is: “Welke kansen en obstakels brengen de nieuwste ontwikkelingen rond testprotocollen en certificering van zelfsturende auto’s met zich mee voor het MKB en hoe kunnen de kennis en faciliteiten gekoppeld worden aan maatschappelijke en innovatieve wensen in de nabije toekomst“ In deze centrale vraagstelling is onderscheid gemaakt naar twee focusgebieden; auto en bestuurder, ofwel “Licensing the Car” en “Licensing the Driver”. HAN-AR is hoofdaanvrager van het voorstel en gaat in het project samenwerken met vooraanstaande partijen uit de wereld van (autonoom) rijden: o.a. Centraal Bureau Rijvaardigheid, SWOV, Rijksdienst voor het Wegverkeer, TASS-International, Green Dino, 2Getthere.

06-07-2017

Netmobil is een goedgekeurd RAAK-pro voorstel, met als hoofdindiener Saxion (lector Mettina Veenstra). Thema van Netmobil: Vraagafhankelijke digitale mobiliteitssystemen vormen een kansrijke oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek van kleine kernen. Het succesvol matchen van vervoersvragen van inwoners met zowel professioneel als particulier aanbod biedt mogelijkheden voor een fijnmazige oplossing in tijd en ruimte voor mobiliteit van inwoners van kleine kernen. Het CIM (Rene Bakker) en HAN-AR (Frans Tillema) zijn mede indieners van het voorstel. Overige partners zijn: Beamerz, DAT mobility, Vereniging dorpshuizen en kleine kernen Gelderland, Spectrum, Achterhoek 2020.

06-07-2017

In het project Via Nova zal HAN Automotive zich richten op de bruikbaarheid van data uit auto’s. Hoe nauwkeurig is deze data en waar is het allemaal voor in te zetten? Middels een aantal praktische use-cases willen we de bruikbaarheid van de data in relatie brengen met de nauwkeurigheid. Door deze relatie aan te brengen wordt ook inzichtelijk welke kwaliteitseisen er gesteld kunnen worden aan toekomstige gebruiksscenario’s. In eerste instantie zal worden gewerkt met niet veeleisende scenario’s om dit framework op te zetten. Vervolgens zal dit worden uitgebouwd naar meer complexe situaties, het dan bestaande framework zal dan helpen om bijpassende kwaliteitseisen aan de data te stellen voor die situaties. Hierbij zal Via Nova een antwoord kunnen geven aan hoe bruikbaar data uit voertuigen is om huidige en toekomstige verkeerssituaties correct in te schatten.

06-07-2017

Binnen de HAN Automotive worden al langere tijd studenten opgeleid op het gebied van Light Weight Structures, in het bijzonder van composiet constructies. Een ontwikkeling die begrijpelijk is als het gaat om de combinatie van het gerealiseerde gewicht en energieverbruik bij voertuigen.

22-06-2017

Voor degenen die zich met assemblage van constructies bezighouden, is ‘het verbinden’ een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Zeker als steeds meer verschillende materialen in het geding komen, maar ook de omstandigheden waaronder het product gebruikt wordt zijn van belang. Het RAAK MKB project “V.A.S.T.M.A.K.E.N” (Verbinden in Autotechnische STructuren van Metalen Aan Kunststoffen En Niet-metalen) is een dergelijk initiatief om deze verbindingen te onderzoeken tezamen met het MKB. Daarbij zoeken wij mogelijke partners (MKB) die hierin willen deelnemen. De belangrijkste pijlers van het VASTMAKEN project zijn: • De inzet van multimaterialen in hybride oplossingen vanuit de praktijk; • Het gebruik van eindige elementen modellen en simulaties; • De toepassing van verbindingstechnologieŽn; • Het testen van de uiteindelijke combinaties.

02-05-2017

Interessante en druk bezochte opkomst bij onze "Seminar Multimaterialen voor de Ontwerper en Constructeur" Hierbij is ons nieuwe project ‘Vastmaken’ gepresenteerd. Dit nieuw op te zetten project zal gaan over het verbinden van multimaterialen. Voor dit subsidie gekoppelde project konden deelnemers zich ter plekke aanmelden. Ieder hartelijk dank! Mocht je je alsnog willen aanmelden? Neem gerust contact met ons op! (026) 365 82 93 Klik op onderstaande link voor het terugkijken van alle presentaties

11-04-2017

In this symposium, intelligent vehicle technologies integrate with human factors in applied research. Here, researchers and engineers from academia, industry and government meet and present their latest findings and state-of-the-art technology.

08-03-2017

HAN Automotive Research organiseert in samenwerking met RAI Carrosserie NL een Seminar over: Multimaterialen voor de Ontwerper en Constructeur Datum: Woensdag 5 april 2017 Tijd: 13h00 - ca 18h30 Locatie: HAN Automotive, Ruitenberglaan 29, 6826 CC Arnhem Parkeren: P6 (parkeerdek)

19-01-2017

Nederlandse snelwegen zouden veel meer ingezet moeten worden voor experimenten met zelfrijdende auto’s. Dat betoogt Frans Tillema, lector intelligente mobiliteit aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

12-07-2016

HAN Automotive en EBV organiseren op 5 oktober een middag en avond sessie over Automotive Electronics en Systems.

10-05-2016

Als we toch eens wisten welke besluiten we moeten nemen!

29-03-2016

Als je denkt dat zelfrijdende auto’s een ontwikkeling uit de recente geschiedenis of science fiction films zijn, heb je het mis. Al in 1925 was er een auto die via radiogolven op afstand werd bestuurd. Vanaf de jaren ’90 zijn de ontwikkelingen rond de autonoom rijdende auto, zoals ook wel naar de zelfrijdende auto wordt verwezen, in een enorme stroomversnelling beland. Dit doet een aantal mensen geloven dat in 2018 de eerste zelfrijdende auto’s gepresenteerd worden. Een auto die iets of iemand van A naar B brengt, zonder tussenkomst van mensen, heeft enorme gevolgen voor onze maatschappij. De wereld om ons heen zal er anders uit komen te zien en ook ons sociale leven zal er door veranderd worden. Voordat het zover is, zijn er echter een hoop belangrijke ethische kwesties die overwonnen dienen te worden.

03-03-2016

The International Journal of Driving Science, Driver-Vehicle Systems in Advanced Environments (IJDS) focuses on the interface between intelligent and connected mobility and driver behavior and performance, aiming at efficient, safe, and clean transport of people and goods.

03-03-2016

We are pleased to announce the new release of HANtune, version 1.1. Compared to the 1.0 release we have had our main focus on stability and bugfixes. Some new features have been added as well, one of which is activating HANtune (request user credentials at: hantune@han.nl). For more detail please refer to the ChangeLog_KnownIssues.txt file which can be found in the HANtune folder.