Welkom bij Bureau Extern

Bureau Extern is een bureau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit dat het contact verzorgt tussen de instituten voor de lerarenopleiding en de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC) en voortgezet onderwijs (VO) in de de regio Nijmegen.

Bureau Extern is het aanspreekpunt voor scholen ten oosten van de lijn Enschede – Apeldoorn – Wageningen – Den Bosch – Roermond.

U vindt op deze site informatie over het opleiden van leraren, zoals: stagehandleidingen, programma’s, beoordelingsformulieren, overzichten van opleidingsscholen en samenwerkingsscholen, ontwikkelingen bij samen opleiden, leerwerktaken en een etalage met o.a.†een cursusaanbod.

ZOEKEN in deze site

De site van Bureau Extern is uitstekend te doorzoeken met algemene zoekprogramma's als Google.

Typ in het zoekveld in: bureau-extern gevolgd door uw zoekwoord, bijvoorbeeld "bureau-extern stagecontract"

Inloggen

Stagegevens van de eigen studenten zijn in te zien voor personen met een account. Schoolcontactpersonen en docenten van de betrokken lerareninstituten kunnen een account aanvragen bij Bureau Extern via bureau-extern@han.nl.

VERLENGEN ACCOUNT 'MIJN STAGES'
Elk jaar ontvangt u een verzoek om uw account voor de toegang tot† 'Mijn Stages' te verlengen. †Hebt u problemen met het aanvragen van een verlenging van uw account, volg dan deze handleiding. Houdt u problemen, stuurt u†dan een mail naar Bureau Extern met een omschrijving van het†probleem.†

Bureau Extern

Taken van Bureau Extern zijn:
• het organiseren van stages en werkplekleren voor studenten van de lerarenopleidingen;
• het bemiddelen bij dienstverlening aan scholen bij scholing, onderzoek en projecten;
• het ondersteunen van algemeen begeleiders bij de ontwikkeling vansamenwerkingsscholen;
• het informeren van scholen over opleidingszaken.

Bureau Extern werkt in opdracht van de volgende lerarenopleidingen:

Deelnemende opleidingen