Werving 2017-2018

Handleiding voor de werving van stageplaatsen voor het schooljaar 2017-2018

1 Hoe gaat de werving in haar werk?
De stagecontactpersonen van alle scholen in de regio Oost-Nederland ontvangen vůůr 1 maart een uitnodiging om stageplaatsen op te geven (formulier BE-1) Het verzoek is stageplaatsen op te geven tot uiterlijk†10 april 2017. Dit moet zo vroeg omdat Bureau Extern op verzoek van scholen direct na de meivakantie de lio’s plaatst. Bij tekorten zullen scholen ook in de loop van het schooljaar nog wervingsverzoeken ontvangen.
Als stagecontactpersoon informeert u bij vakgroepen/secties/teams welke docenten bereid zijn een stage te begeleiden. Geadviseerd wordt naast individuele docenten ook secties te vragen verantwoordelijkheid te nemen voor het plaatsen en begeleiden van stagiairs. Voor een werkplekbegeleider is het gevolgd hebben van een basistraining begeleidingsvaardigheden†een pre, geen voorwaarde. De cursus kan ook tijdens de stage gevolgd worden.
Uiterlijk 10 april zendt u een overzicht van de beschikbare stageplaatsen op formulier BE-3 naar Bureau-Extern@han.nl .
Vanaf begin mei kunt u uw gegevens controleren op de site van Bureau Extern:
www.bureau-extern.nl > ‘inloggen mijn stages’ (Account vereist. Wie nog geen account heeft, kan dit bij Bureau Extern†aanvragen).

2 Hulpmiddelen bij de werving.
Hoe legt u een vakgroep of een functionaris uit welke stages er allemaal mogelijk zijn? Om u bij uw zoektocht in de school te ondersteunen hebben we voor specifieke doelgroepen aparte informatiebladen gemaakt. Er zijn meer mogelijkheden om stagiairs binnen te halen, dan u denkt. U kunt de informatiebladen downloaden of de links kopiŽren en verspreiden onder teams, secties en bepaalde functionarissen binnen uw school. Zo informeert u potentiŽle stagebegeleiders over de mogelijkheden; wellicht dat u hen daarmee stimuleert een stageplaats aan te bieden.†

Infobladen voor (vak)groepen wie kunnen begeleider zijn?:
beeldende vorming en kunsttheorie docenten tekenen, handvaardigheid, audiovisueel, ckv, beeldend, kunst algemeen, kunstgeschiedenis
in hv (onder- + bovenbouw), vmbo, mbo
geschiedenis

docenten geschiedenis, mens & maatschappij, burgerschap
in hv, vmbo, mbo

economie

docenten alle economische vakken, docenten m&o
in hv, vmbo†en mbo,†

engels††† docenten Engels
in h/v, vmbo, mbo, vso, isk, pro

lichamelijke Opvoeding (ALO)

docenten LO, bewegingsonderwijs
in hv, vmbo, pro, vso en mbo
biologie docenten biologie, mens en natuur, natuur leven en technologie, anw etc
in hv, vmbo, mbo.

vmbo (groepsdocent)†† minor
+ eindstage)

docenten praktijkonderwijs of docenten avo-vakken
in vmbo leerjaar 1 en 2
minor special needs zorgcoŲrdinatoren, docenten
minor onderwijskundig leiderschap directieleden, middenmanagers, teamleiders
minor omgevingsgericht projectonderwijs

voor scholen met technasium en B-challenge
(informatie volgt)

kunst interdisciplinair (ArtEZ) coŲrdinatoren kunstprojecten, docenten ckv
internationale uitwisseling coŲrdinatoren internationalisering, docenten moderne vreemde talen
educatieve minor (RU) docenten in de onderbouw van h/v + vmbo-t
educatieve master (RU) eerstegraads docenten
in de bovenbouw h/v (60%), en onderbouw (40%)
kopopleiding (ILS-HAN)
+ minor docent worden

vooral docenten pedagogiek en economie
in hv (onderbouw), vmbo, mbo††

3 Hoofdindeling stages
De stages kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdtypen:
* oriŽnterende stage. Doel: bepalen of de student docent wil/kan worden.
* begeleide stage. Doel: meelopen, competenties ontwikkelen onder toezicht.
* zelfstandige eindstage (ook wel: lio-stage). Doel: competenties ontwikkelen door zelfstandig te functioneren als docent.
De eindstagiairs van ILS-HAN en ArtEZ (en een beperkte groep studenten van de ALO en de Pabo) worden indien mogelijk als lio aangesteld en betaald volgens de lio-bepalingen in de CAO. Wordt een eindstagiair niet aangesteld als lio, dan functioneert hij als†'zelfstandig stagiair', die†een afgesproken aantal lessen geeft. Volgens de wet is een 'zelfstandig stagiair' gewoon een "stagiair". Verzoek van de instituten is de eindstagiairs een vrijwilligersvergoeding te geven. Meer Informatie over lio-regeling vindt u hier.†

†4 Voor welke stagetypen geeft u stages op?
Bureau Extern werft stageplaatsen voor verschillende instituten. Elk instituut heeft verschillende soorten stages, bijvoorbeeld voor 1e jaars, 2e jaars, voltijd, deeltijd etc. Een overzicht van alle stagetypen vindt u†op blad BE-4. Op dit blad vindt u bij elk stagetype o.a. informatie over de duur en de dagen waarop de stage plaatsvindt. Hiermee kunt u bij uw aanbod rekening houden met de beschikbaarheid van werkplekbegeleiders.

†5 Voor welke vakken geeft u stages op?
De school kent schaarstevakken en wil daar graag stagiairs voor. De instituten hebben voor bepaalde vakken veel stagiairs. Helaas gaat het niet over dezelfde vakken. Op blad BE-5. Hebben we daarom een prognose van de studentenaantallen opgenomen; met behulp van dit blad kunt u proberen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
We verzoeken u extra aandacht te besteden aan het werven van werkplekbegeleiders voor de volgende vakken:
* 1e graad (RU): Engels, Spaans, geschiedenis, maatschappijleer,†godsdienst/lb, filosofie, biologie
* 2e graad (HAN): Engels, geschiedenis, biologie, economie, pedagogiek (vooral in mbo)
*†1e/2e graad (ALO) Lichamelijke opvoeding

†6 Worden er altijd studenten geplaatst als er een stageplaats is opgegeven?
Het antwoord is: niet altijd. Voor de vakken, die de school aanmerkt als schaarstevakken, worden door scholen meestal veel meer stageplaatsen aangeboden dan er studenten zijn. Voor de vakken met grote aantallen studenten in de opleiding worden daarentegen (zo goed als) alle aangeboden stageplaatsen gebruikt.
Met opleidingsscholen worden†specifieke †afspraken gemaakt.
†7 Welke stages op welke schooltypen?
Voor verschillende stagetypen en vakken bestaat een voorkeur voor bepaalde schooltypen.
Voor contactpersonen van deze schooltypen is hieronder een speciale uitnodiging opgenomen. Klik op de hyperlink voor meer informatie.
* scholen met een afdeling tweetalig onderwijs (tto) en international schools
* scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (roc en aoc)
* scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)
8 Informatie werving:
Alle wervingsdocumenten vindt u op de site van Bureau-Extern > Actueel > Werving
U kunt deze ook hier downloaden:
BE-1 aanbiedingsbrief
BE-2 handleiding werving voor stagecontactpersonen
BE-3 opgavenformulier
BE-4 details van alle stagetypen
BE-5 prognose-aantallen

†9 wat is nieuw dit jaar?
- RDA: kunstgeschiedenis heet voortaan Kunsttheorie
- RDA: het aantal tijdens de masterstages te lopen lessen is†verminderd
- ILS:†† ruimere mogelijkheden voor de begeleiding van wpl1-stages
- ILS:†† nieuwe minor: omgevingsgericht projectonderwijs
- ALO:†hoofdfase3-stage:†studenten†(vierdejaars) kiezen zelf stageplaatsen via een webportal.

Bureau Extern wenst u veel succes bij het wervingsproces. En dankt u voor uw inzet.