Minor Drama en Theater in het onderwijs

Hieronder vind je een schematische weergave van de stage minor Drama en Theater in het onderwijs.

Documenten

aanvraagformulier nvt
beoordelingsformulieren, contracten en aanvullende informatie zie hier

Stage minor Drama en Theater in het onderwijs 2017 - 2018

Lengte wisselend van eenmalig tot cyclus van 10 weken
Periode periode 3+4
(van 05-02-2018 t/m eind juni-2018)
Aantal dagen pw in overleg
Stagetype begeleid
Mogelijke activiteiten
  • Dramaworkshops geven
  • Drama en theater toepassen bij lesinhouden of trainingsinhouden.
  • Een themavoorstelling maken die op scholen gespeeld gaat worden.
  • Workshops ontwikkelen en uitvoeren, gekoppeld aan een themavoorstelling.
  • Projecten ontwikkelen en begeleiden in vakoverstijgende zin, waarbij specifieke aandacht gegeven wordt aan de mogelijkheden van drama en theater.
  • Leren vormgeven van thema's op het terrein van b.v. sociale vaardigheden. Hierbij valt ook te denken aan onderwerpen als pesten, alcohol en drugs, social media, effecten van een multiculturele samenleving, omgaan met agressie.
  • Theater begeleiden als middel bij buitenschoolse activiteiten, naschoolse opvang, vieringen, schooltoneel/musical, theatersport e.d.
Groepsgrootte in overleg
Schoolbegeleider/ wpb docent
Begeleidingstijd 20 uur per groep; vooral begeleiding door minorbegeleider
Instituutsbegeleider minorbegeleider
Contactmomenten in overleg
Beoordeling door minorbegeleider