Werkplekleren 1

Hieronder vind je een schematische weergave van werkplekleren 1 (oriŽntatie) 1e jaar.

Werkplekleren 1 - 1e jaar 2017 - 2018

Lengte 2 x 8 weken
Periode

periode 2 van 13-11-2017 t/m 19-01-2018
periode 3 van 05-02-2018 t/m 06-04-2018

Aantal dagen pw 1 volle dag (= 8 uur)
Welke dagen vrijdag OF donderdag
Stagetype

oriŽntatie

Aantal lessen In de hele stage: tenminste 10 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen
Aantal studenten

bij tweetallen: werkplekbegeleider is vakdocent
bij groepen: wpb is schoolopleider of algemeen coach

Schoolbegeleider/wpb werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd wpb

15 uur per student

Instituutsbegeleiding

instituutsopleider/ (bij stagescholen: ipd)

Contactmomenten Bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf. Bij stagescholen neemt ipd contact op met wpb.
Schoolbezoek Bij stagescholen: indien gewenst
Beoordeling

Bij samenwerkings- en opleidingsscholen:†wpb +†io (so)
Bij stagescholen:†wpb + ipd

Werkplekleren 1 - 1e jaar 2016 - 2017

Lengte 2 x 8 weken
Periode

periode 2 van 14-11-2016 t/m 20-01-2017
periode 3 van 06-02-2017 t/m 17-04-2017

Aantal dagen pw 1
Welke dagen vrijdag
Stagetype

oriŽntatie

Aantal lessen tenminste 10 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen
Groepsgrootte

In stage- en samenwerkingsscholen: tweetallen.

In opleidingsscholen: conform contract worden groepen van ongeveer 25 studenten in een opleidingsschool begeleid

Schoolbegeleider/wpb werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd wpb

15 uur per student

Instituutsbegeleiding

instituutsopleider/ipd

Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het ab-team de contacten zelf. Bij stagescholen neemt ipd contact op met wpb.
Schoolbezoek bij stagescholen: indien gewenst
Beoordeling

bij samenwerkings- en opleidingsscholen:†wpb +†io (so)

bij stagescholen:†wpb + ipd

**********************************************************************************************************************************************