Werkplekleren 2b

Hieronder vind je een schematische weergave van werkplekleren 2b (begeleid) 3e jaar.

Documenten

aanvraagformulier niet meer beschikbaar
stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren wpb (spd) zie hier

Werkplekleren 2b - 3e jaar 2017 - 2018

Lengte 15†weken
Periode

periode 1+2 van 04-09-2017 t/m 22-12-2017

Aantal dgn per week 2
Welke dagen

dinsdag + donderdag

Stagetype begeleid
Aantal lessen tenminste 40 - 50 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen
Aantal studenten 2
Schoolbegeleider/wpb werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd wpb 30 uur per student; begeleiding tevens door het opleidingsteam
Instituutsbegeleider Instituutsopleider (bij stagescholen: ipd)
Contactmomenten Bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf
Schoolbezoek Bij stagescholen bezoekt de ipd de school eenmaal
Beoordeling Bij samenwerkings- en opleidingsscholen: wpb + io (so)
Bij stagescholen: wpb + ipd

Werkplekleren 2b - 3e jaar 2016 - 2017

Lengte 15†weken
Periode

periode 1+2 van 05-09-2016 t/m 23-12-2016

Aantal dgn per week 2
Welke dagen

dinsdag + donderdag

Stagetype begeleid
Aantal lessen tenminste 40 - 50 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen
Groepsgrootte tweetallen
Schoolbegeleider/wpb werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd wpb 30†uur per student; begeleiding tevens door het ab-team
Instituutsbegeleider instituutsopleider/ipd
Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het ab-team de contacten zelf
Schoolbezoek bij stagescholen bezoekt de ipd de school eenmaal
Beoordeling bij samenwerkings- en opleidingsscholen:†wpb +†io (so)
bij stagescholen:†wpb + ipd

**********************************************************************************************************************************************