Werkplekleren 3

Hieronder vind je een schematische weergave van werkplekleren 3 (zelfstandige eindstage) 4e jaar.
Uitgangspunt is lintstage. De school kan er voor kiezen blokstages op te geven; er zijn altijd wel enkele studenten die een blokstage verkiezen.
 

Documenten

aanvraagformulier wpl3-stage niet meer beschikbaar                       
stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren wpb (spd) + student zie hier

Werkplekleren 3 - 4e jaar 2017-2018

  LINT BLOK
Lengte 40 weken 20 weken
Periode heel schooljaar half schooljaar
tot 02-02-2018 / vanaf 05-02-2018       
Aantal dagen pw max. 6 dagdelen, zo mogelijk in drie dagen 4 dagen
Welke dagen niet vrijdag, verder in overleg niet vrijdag
Aanstelling Bij een vacature: plaatsing als lio met leerarbeidsovereenkomst (lio-contract). In andere gevallen: plaatsing als ‘zelfstandig eindstagiair’, zo mogelijk met vrijwilligersvergoeding.
Stagetype zelfstandig
Aantal lessen 5 - 6½ lessen + alle activiteiten die een regulier docent uitvoert 10 - 13 lessen
Aantal studenten 1
Schoolbegeleiding werkplekbegeleider, schoolopleider
Begeleidingstijd 80 uur 60 uur
Instituutsbegeleiding Instituutsopleider (in stagescholen: ipd)
Contactmomenten Bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf
Schoolbezoek Bij stagescholen bezoekt de ipd de school
Beoordeling Bij samenwerkings- en opleidingsscholen: wpb + io (so)
Bij stagescholen: wpb + ipd