Vmbo-groepsdocent

Hier vindt u allerlei informatie over de stage Vmbo-groepsdocent.
De eindstage start uitsluitend aan het begin van een schooljaar en duurt een heel jaar.

Aanvullende informatie

Vmbo groepsdocent zelfstandige eindstage 2017 - 2018

  LINT (bij uitzondering blok)
 Lengte 40 weken (blok 20 weken)
 Periode heel schooljaar (bok half schoolaar)
 Aantal dagen pw max. 6 dagdelen (blok: max 8 dagdelen)
 Welke dagen niet vrijdag (Pabo Arnhem) , niet donderdag (Pabo Nijmegen)
 Aanstelling Bij een vacature: plaatsing als lio met leerarbeidsovereenkomst (lio-contract).
In andere gevallen: plaatsing als ‘zelfstandig eindstagiair’, zo mogelijk met vrijwilligersvergoeding.
 Stagetype zelfstandig
 Welke klassen in vmbo klas 1 en 2 BB, KB, PRO in 2 à 3 avo-vakken
in combinatie met een co-mentorschap
 Aantal lessen 5-6½ lessen (50') + alle activiteiten die een regulier docent uitvoert
 Aantal studenten 1
 Schoolbegeleiding werkplekbegeleider, schoolopleider
 Begeleidingstijd 80 uur
 Instituutsbegeleider pabo-docent/instituutsopleider
 Contactmomenten contactgesprek, tussen- en eindevaluatie
 Schoolbezoek de pabo-docent bezoekt de school driemaal, eventueel vaker op vezoek van wpb of student
 Beoordeling  wpb + pabo-docent

**********************************************************************************************************************************************