Masterclass Lean en Smart Industry

In deze masterclass voorafgaand aan het HAN Lean Event delen wij onze uitkomsten van een eerste onderzoek over Lean en Smart Industry. Vervolgens inventariseren wij samen met u welke vragen er in de praktijk leven rond de implementatie van- en synergie tussen Lean en Smart Industry.
01
februari
2018
12:30 uur
Arnhem
Aanmelden

We delen kort de uitkomsten van een eerste onderzoek naar de synergie tussen Lean en Smart Industry. De resultaten van een enquête onder 33 bedrijven en 3 case studies geven een eerste beeld van de relatie tussen Lean en Smart Industry. Zo blijkt dat beide aspecten in grote bedrijven beter ontwikkeld zijn dan in kleine bedrijven. Daarnaast toont het onderzoek aan dat bedrijven die goed scoren op zowel Lean als Smart Industry het best presteren.

Smart Industry kan opgesplitst worden in twee groepen die beide een verschillende invloed hebben op zowel lean als op performance. Dit onderzoek laat zien dat er een volgorde lijkt te zitten in deze twee groepen welke mkb-productiebedrijven kan helpen om synergie te bereiken tussen lean en smart industry.

Details en andere inzichten willen we graag met u delen.

Praktische Informatie

donderdag 01 februari 2018
12:30 - 13:30
Ruitenberglaan 26 6826 CC Arnhem
€ 0,-
€ 0,-

Over de spreker(s)

Wilfred Knol

Wilfred is onderzoeker en richt zich op Lean en continu verbeteren in de maakindustrie.

Wilfred is sinds 2014 werkzaam voor het HAN Lean-QRM Centrum. Hij startte als coördinator van het HAN Lean-QRM Centrum. Daarbij was de ‘Statusmeting Lean en Continu Verbeteren’ een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden.

Op dit moment werkt Wilfred aan zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft Wilfred colleges binnen de minor World Class Performance en de opleiding Technische Bedrijfskunde en begeleidt hij stagiaires en afstudeerders op zowel de HAN als aan de Radboud Universiteit.