APA: Amerika vs. Nederland

Er bestaat (nog) geen officiŽle Nederlandse vertaling van de APA-richtlijnen. Voor de uitleg op deze pagina’s zijn daarom de Amerikaanse normen als uitgangspunt genomen. Op enkele punten wordt hiervan afgeweken als de richtlijn in het Engelse taalgebied vanzelfsprekend is en in het Nederlands niet.

Tussenvoegsels

De Engelse taal kent geen met kleine letters geschreven tussenvoegsels. In het Nederlands komen deze veel voor, denk aan namen als 'de Vries', 'van der Poel', etc.

In het Engels worden deze voorvoegsels met een hoofdletter geschreven zodat er een achternaam ontstaat met meerdere woorden: 'De Vries', 'Van Der Poel'. In de alfabetische bronnenlijst komen deze namen daarom bij de D en de V te staan en in de verwijzing in de tekst wordt de hele achternaam genoemd.

In het Nederlands is dit niet logisch: 'de Vries' staat bij de V en 'van der Poel' bij de P in de bronnenlijst. Als er in een tekst naar verwezen wordt moet voor de lezer duidelijk zijn dat er bij de letter V of P gekeken moet worden. Om die reden wordt aanbevolen de tussenvoegsels in de tekst niet te noemen, dus alleen 'Vries' en 'Poel'.

Wanneer de namen in de lopende tekst genoemd worden, bijvoorbeeld "Volgens De Vries..." wordt het tussenvoegsel wel genoemd (zie Genootschap Onze Taal). Daarnaast wordt bij twee of meer namen het &-teken niet gebruikt maar 'en'.

Zie ook The APA-Team: Achternamen.

Voorbeeld Nederlands

 • Tekst
  …(Donk & Lanen, 2011)…
  of
  ... volgens Van der†Donk en Van Lanen (2011) ...†
 • Bronvermelding
  Donk, C. van der, & Lanen, B. van. (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.

Voorbeeld Engels

 • Tekst
  …(Van der Donk & Van Lanen, 2011)…
 • Bronvermelding
  Van Der Donk, C. & Van Lanen, B. (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.


Landennaam

Bij de plaatsnamen van uitgevers hoort volgens de Amerikaanse richtlijnen ook de naam van het land te worden genoemd, in het geval van Amerikaanse namen alleen de afkorting van de naam van de staat ('New York, NY').

In Nederland is het†zo algemeen bekend dat bijvoorbeeld Amsterdam in Nederland ligt†en Antwerpen in BelgiŽ†dat wordt aanbevolen deze vermelding weg te laten. De afkortingen van Amerikaanse staten kan wel genoemd worden.


Datum van raadplegen

Volgens de Amerikaanse richtlijnen moet in een bronnenlijst bij een internetbron ook de datum van raadplegen genoemd worden. Dit hoeft niet als aangenomen mag worden dat de inhoud van de website niet gewijzigd zal worden, bijvoorbeeld een artikel in pdf.

Omdat het correct vermelden van een website in een bronnenlijst al moeilijk genoeg is zonder te bepalen of het aannemelijk is of de site wel of niet veranderd zou kunnen worden, wordt aanbevolen de datum van raadplegen altijd te noemen.

Uitzondering zijn webpagina’s met een DOI, zie voor uitleg Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?


Vertaling 'Retrieved on… from…'

Bij internetbronnen worden behalve de gegevens van de website ook de datum van raadplegen genoemd door de toevoeging 'Retrieved on [datum], from [link website]'.

In het Nederlands is dit door de NVB vertaald†als 'Geraadpleegd op [datum], van [link website]'. Wanneer een document van internet is gedownload kan gekozen worden voor 'Gedownload op [datum], van [link website]'.

Microsoft Word gebruikt als vertaling 'Opgehaald van' en ook 'Opgeroepen van'. Omdat er geen officiŽle Nederlandse vertaling is mogen in principe alle termen gebruikt worden, de voorkeur gaat uit naar 'Geraadpleegd op [datum], van [link website]'.