E-learning

Onder E-learning verstaan we digitaleondersteuning bijhet goed vinden en verwerken van informatie. Zie het overzicht van beschikbare kennisclips, quickcards en libguidesin het menu hiernaast.

Uitleg over fysieke lessen en andere hulp is te vinden onder Cursusaanbod.