Quickcards

Een Quickcard of een klikdocument is een handleiding op A4-formaat, waarin kort en bondig wordt ingegaan op een specifiek onderwerp. Op de website van de HAN Studiecentra vind je quickcards over onderstaande onderwerpen. Klik op de onderwerpen voor meer informatie.

Quickcard Databanken
Quickcard Google Scholar
Quickcard HANQuest
Quickcard Informatievaardigheden