Gegevens verwerken/analyseren

Welke tools kan ik inzetten bij de verwerking en analyse van gegevens?

Gegevensverwerking en -analyse omvat het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.

Binnen de HAN worden de volgende statistische pakketten centraal ondersteund, dat wil zeggen dat de HAN hier licenties op afgesloten heeft:

SPSS voor kwantitatieve analyses. De kern is een programma dat functionaliteit bevat voor het lezen, bewerken en visualiseren van data
Verbi Software MaxQDA (tekstanalyse)
Kwalitan (analyse van teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten en videofragmenten)
Atlas ti (analyse ongestructureerde data) voor kwalitatieve analyses

Om één van deze pakketten aan te vragen, klik hier: Aanvragen ICT voorzieningen.

SPSS is via Workspace beschikbaar voor medewerkers van de HAN.