Gegevens verzamelen

Bij dit onderdeel maken we onderscheid tussen tools voor onderzoekers en studenten.

HAN-onderzoekers

Sommige lectoraten bieden betaalde licenties aan voor hun onderzoekers.
1. De HBO-spiegel. Deze tool is alleen beschikbaar voor medewerkers van de HAN en wordt binnen de HAN door verschillende opleidingen ingezet, via een webbased programma. Voor eenvoudige enquêtes is dit programma passend. 

2. Met IBM SPSS Data Collection is het mogelijk om vragenlijsten zowel op papier als digitaal af te nemen en de gegevens op een eenvoudige wijze samen te voegen tot één gegevensbestand. De vragenlijsten zijn bovendien in hoge mate aanpasbaar maar daardoor ook complexer in het gebruik.

3. Een bij de HAN gehoste versie van LimeSurvey: hiermee kun je digitale vragenlijsten maken. Belangrijkste voordelen: geschikt voor grote onderzoeksgroepen, veel vrijheid in het kiezen van antwoordmogelijkheden, gebruiksvriendelijk (in het ontwikkelen en invullen), goed te volgen hoe het staat met de respons, betrouwbaar en antwoorden zijn rechtstreeks te exporteren naar SPSS.
De opgeslagen data staan bij de HAN, niet in de cloud.

Voor meer info of het aanvragen van toegang, stuur je een mailtje naar Onderzoeksondersteuning.

HAN-studenten

Voor studenten geldt dat zij altijd in overleg met en zo nodig hulp van hun docent een tool kiezen voor het verzamelen van gegevens. Dit kan een ‘open’ webbased tool zijn, mits de zorgvuldigheidseisen inzake vertrouwelijke en privacygevoelige data in acht worden genomen.

Een goed voorbeeld en alternatief voor studieonderzoeken is Thesistools, te vinden op http://www.thesistools.com/. Minder beperkingen mits de enquête voor studiedoeleinden gebruikt wordt. Uitwisselbaarheid van bestanden met SPSS is niet zonder meer mogelijk.
De HAN is met de leverancier van Thesistools een bewerkersovereenkomst overeengekomen. Dit betekent o.a. dat deze leverancier conform de Wet bescherming persoonsgegevens handelt en hiertoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal nemen. Kijk hier voor meer informatie over bewerkersovereenkomsten. 

Niet gebruiken:
Van sommige tools is het om veiligheidsredenen, zoals vertrouwelijkheid en privacygevoelige data, ongewenst dat deze gebruikt worden: Surveymonkey, Googleforms.