Gegevens verzamelen

Welke tools gebruiken HAN-onderzoekers?

1. De HBO-spiegel. Deze tool is alleen beschikbaar voor medewerkers van de HAN en wordt binnen de HAN door verschillende opleidingen ingezet, via een webbased programma. Voor eenvoudige enquetes is dit programma passend. Contactpersoon: K. Willems (Contact).

2. Met IBM SPSS Data Collection is het mogelijk om vragenlijsten zowel op papier als digitaal af te nemen en de gegevens op een eenvoudige wijze samen te voegen tot één gegevensbestand. De vragenlijsten zijn bovendien in hoge mate aanpasbaar maar daardoor ook complexer in het gebruik. De contactpersoon voor IBM SPSS is J. Seegers (Contact).

3. Bij GGM wordt LimeSurvey gebruikt, waarmee je digitale vragenlijsten kunt maken. Belangrijkste voordelen: gratis (afgezien van hostingkosten HAN), geschikt voor grote onderzoeksgroepen, veel vrijheid in het kiezen van antwoordmogelijkheden, gebruiksvriendelijk (in het ontwikkelen en invullen), goed te volgen hoe het staat met de respons, betrouwbaar en antwoorden zijn rechtstreeks te exporteren naar SPSS.
De opgeslagen data staan bij de HAN, niet in de cloud.
Meer info over LimeSurvey: M. de Greef (Contact) voor de inhoudelijke/functionele vragen, L. Hoogkamp (Contact) voor vragen over hosting bij de HAN.

Webtools voor gegevensverzameling

Een goed voorbeeld en alternatief voor studieonderzoeken is Thesistools, te vinden op http://www.thesistools.com/. Minder beperkingen mits de enquête voor studiedoeleinden gebruikt wordt. Uitwisselbaarheid van bestanden met SPSS is niet zonder meer mogelijk.
De HAN is met de leverancier van Thesistools een bewerkersovereenkomst overeengekomen. Dit betekent o.a. dat deze leverancier conform de Wet bescherming persoonsgegevens handelt en hiertoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zal nemen. Voor meer informatie over bewerkersovereenkomsten zie: https://www1.han.nl/insite/sb/content/Privacyreglement.xml

Let op: als je gebruik wilt maken van gratis programma’s, moet je je afvragen of de data veilig worden opgeslagen. Meer info over veilige opslag in het datamanagementplan.