Open Science

Open Science

De onderzoekswereld zit op dit moment in een transitie van een systeem waarin resultaten van onderzoek moeilijk toegankelijk en vindbaar zijn naar een systeem van open verspreiding van resultaten voor alle soorten eindgebruikers. Resultaten zijn niet alleen publicaties, maar ook de data van en over het onderzoek. Dit nieuwe systeem wordt aangeduid als ‘Open Science’.
In de uitwerking kun je denken aan:
• Het managen, opslaan en ontsluiten van data;
• Het publiceren en in de repository opslaan van Open Access publicaties;
• De communicatie over het onderzoek met de diverse doelgroepen;
• Het genereren van managementinformatie in het kader van planning & control en kwaliteitszorg.

Waarom is Open Science goed voor de HAN?

Het is voor de HAN, mede in het kader van het IP 16/20 relevant om de overgang naar Open Science te maken, omdat het ten goede komt aan:
• de onderzoekers zelf, en aan de vindbaarheid van hun producten.
• de HAN in de profilering op zwaartepunten
• de omgeving voor wie resultaten makkelijker vindbaar zijn, en de kleur van de HAN inzichtelijker is.
• de toegankelijkheid van onderzoek van elders. HBO-s kennen hierin op dit moment nog beperkingen door de licentie-politiek van de grote uitgeverijen.
• vormgeving van peer review en andere vormen van kwaliteitszorg.

OSO

Een netwerkorganisatie met medewerkers uit alle SB geledingen is – in nauwe samenwerking met onderzoekers - bezig met de ontwikkeling van een HAN Roadmap naar Open Science. Voor vragen kun je terecht bij Onderzoeksondersteuning.