HAN
HAN
HAN Lean-QRM Events

Agenda items

01feb2018

Cursus Lean- en procesmanagement

Tijd: 14.15 - 21.00
Locatie:  Arnhem

De hbo-cursus Lean- en procesmanagement geeft je inzicht in de nieuwste verbetertechnieken en methoden die organisaties gebruiken voor continue verbetering van hun performance. Na het volgen van dit programma ben je in staat tot het initiėren, uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten in een multidisciplinaire omgeving, gebaseerd op de principes van Lean, QRM en Six Sigma. De rode draad in de cursus Lean- en procesmanagement wordt gevormd door de thema's van de A3 methodiek. Na een inleiding in het vakgebied worden volgens de thema's (Aanleiding, Huidige situatie, Doelstelling, Root Cause Analyses, Tegenmaatregel, Planning en uitvoering, Borging en Monitoring) de bijbehorende Lean tools behandeld. Dit zorgt er voor dat de behandelde stof direct in een toepasbaar kader wordt geplaatst. Het doel van de cursus is om deelnemers te leren hoe zij op Lean gebaseerde verbeterprojecten kunnen uitvoeren om zodoende te komen tot een continu verbeterproces. Vandaar dat er in deze cursus aandacht is voor Lean-verandermanagement, -leiderschap en -cultuur. Tegelijkertijd wordt er gestart met een verbeterproject voor de eigen organisatie waarbij ook de A3 methodiek wordt gevolgd. Op deze manier worden theorie en uitvoering (praktijk) direct gekoppeld. Door het met elkaar bespreken van de verschillende uitwerkingen wordt de theorie verbreed en verdiept. Tijdens de cursus wordt ingespeeld op de behoefte van de deelnemers voortkomende uit hun verbeterproject.

Meer informatie...