HAN
HAN
HAN Lean-QRM Events

Leren Verbeteren

Vandaag de dag hebben zowel grote als kleine bedrijven te maken met wereldwijde concurrentie. Door de wensen van de klant centraal te stellen, en deze te willen realiseren zonder tijd, materiaal en energie te verspillen, dwingen bedrijven zichzelf om continu te verbeteren. Hierdoor dalen ook de kosten. Lean en/of Quick Response Manufacturing (QRM) zijn aanpakken voor het continu verbeteren van processen. Bedrijven die deze aanpakken succesvol toepassen zijn in staat om blijvend te concurreren op wereldschaal.

Met onze opleidingen en trainingen helpen wij u om Lean, QRM en Continu Verbeteren toe te passen in manufacturing, productontwerp, service en onderwijs. Zo kunt u uw performance en concurrentiekracht verbeteren en hopen wij bij te dragen aan de continuďteit van uw organisatie. 
Door resultaten van ons praktijkgericht onderzoek zijn we in staat om opleidingen aan te bieden die actueel zijn en doelgericht. In veel van onze opleidingen gaan de deelnemers zelf, ook buiten de bijeenkomsten, aan de slag met een verbeterproject in hun eigen organisatie. Hierdoor levert deelname direct resultaat op. 

Hieronder vindt u ons programma voor de komende maanden

Werkplaats Next Level Lean

De organisatie van nu is veeleisend. Snelheid, flexibiliteit en hoge kwaliteit van producten en diensten zijn cruciaal. Dit vraagt om een continue verbetercultuur, waarbij Lean management niet meer is weg te denken.  Lees meer...

Werkplaats Lean Warehousing

In de werkplaats Lean Warehousing gaan de deelnemers aan de slag om Lean/QRM toe te passen op de processen in bevoorrading, opslag en transport  Lees meer...

Lean Yellow Belt

De Lean Yellow Belt training is de introductietraining op Lean/QRM   Lees meer...

Partner worden?

Wilt u partner van het HAN Lean-QRM Centrum worden? Neem dan contact met ons op.

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten van het HAN Lean-QRM Centrum.   Lees meer...