HAN
HAN
HAN Studiecentra

APA normen

Bron: Maarten Hekman

Uit de gebruikersstatistieken van september en oktober bleek dat de pagina over de APA normen erg veel geraadpleegd is.

Deze normen zijn regels over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden. Ze zijn opgesteld door de American Psychological Association, maar worden inmiddels in veel meer vakgebieden gebruikt.

Ook veel opleidingen binnen de HAN schrijven voor dat literatuurverwijzingen in werkstukken voldoen aan de APA-normen.

Van verschillende gebruikers kregen wij echter de klacht dat de APA normen op onze website slecht te vinden waren.

Daarom staat er vanaf heden in de subnaviagatie van Zoeken en Vinden een directe link naar de pagina over de APA normen