HAN
HAN
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs

Het TransferPunt VaardigheidsOnderwijs

Het TransferPunt VaardigheidsOnderwijs (TPVO) ontwikkelt digitaal onderwijsmateriaal ten behoeve van het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

Leeswijzer

De achtergronden bij het onderwijsmateriaal  vind je onder 'skillslabmethode'. Daar vind je de uitgangspunten van de skillslabmethode en documenten als 'vaardig competent', 'binnen- en buitenschools leren', 'reflecteren kun je leren', enzovoorts.

Een overzicht van het door TPVO ontwikkelde onderwijsmateriaal vind je onder 'onderwijsmateriaal'.

TPVO verricht werkzaamheden op het gebied van projecten en onderzoek. Welke dit zijn vind je onder 'projecten en onderzoek'.

Drie keer per jaar komen de hbo opleidingen die met skills online werken bij elkaar. Zij zijn verenigd in een participantenraad hbo. Onder 'deelnemers' vind je meer informatie.

Wil je weten uit welke medewerkers TPVO bestaat kijk dan bij 'over ons'.

Skills online

Proefaccount thema's, die online aangeboden worden, aan te vragen bij BSL:
- Bewegingsondersteuning (voorheen lichaamshouding en lichaamsbeweging)
- Infectiepreventie (voorheen kruisinfecties)
- Infusie
- Medicijnen
- Observatietechnieken
- Persoonlijke hygiëne
- Pijn
- Psychiatrie
- Reanimatie
- Uitscheiding
- Vitaal bedreigd
- Voeding
- Wondverzorging