De 7 expertises van HAN Automotive Research

HAN Automotive Research biedt voor bedrijven en organisaties een breed spectrum aan onderzoeksdiensten aan rondom de thema's"Automotive" en "Mobiliteit". Wij stemmen onzeactiviteiten altijdnauwgezet afaan de specifieke behoefte van de klant en spelen flexibel in op specifieke wensen.Gestuurd door klanten wensen hebben we binnen HAN Automotive Research de afgelopen jaren gespecialiseerde kennis opgebouwd rondomde volgendeexpertises, te weten: Prototyping, Modeling, Control systems, Testing, Structural, I-mobility en Monitoring.

Daarnaast denken we graag met uw mee over nieuwe ontwikkeling, nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen.

Innoverend leren met professionals en studenten!

HAN Automotive Research werkt met vakbekwame professionals en externe experts. Daarnaast biedt HAN Automotive Researchopdrachtgevers een kansom studenten in te zetten bij de verschillende fases van een innovatietraject. De student heeft een ander startpunt en kijkt vaak op een andere wijze waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Doorintensief in de materie te duiken wordt een probleem breed aangepakt enkomt er van alles boven."Innoverend leren" voor bedrijf en student!