NEWS

18-06-2018

HAN-AR congratulates ANWB on their 135th anniversary. HAN-AR took part in this big celebration.

07-06-2018

Another paper of ours on determining the level of road slipperiness using vehicle data was accepted by the ITS World Congress. The presentation is scheduled for September 19, 2018, in Copenhagen. †

29-05-2018

The second IJDS symposium will be organized on Friday 7 June 2019, following the ITS congress scheduled for 3 - 6 June 2019 in the Brainport area of Eindhoven - Helmond. Do not miss the IJDS symposium! We'll keep you informed about the venue and the call for abstracts.†

17-05-2018

Recently our paper on automated rearward docking was accepted by ITS International. The presentation is scheduled for September 20TH, 2018 in Copenhagen.

04-05-2018

HAN-AR is awarded the project DALLAS, which is an acronym for ‘Dolly Application,Leading to Logistics being Advanced and Smart’. The pre-study DALLAS will investigate to what extent smart dolly’s may contribute to better efficiency, higher safety and sustainability in transport of heavy goods, with emphasis on terminals. Within DALLAS, HAN-AR works together with transport companies and a supplier of smart chassis systems.

26-04-2018

During 16th to 19th April interim results of CEDR|FACLON project was presented at Transport Research Area conference in Vienna. The conference welcomed more than 3500 registered delegates and its main theme was ‘’A digital Era for Transport’’ emphasizing especially on Digitization, Automatization and Decarbonization.

18-04-2018

In the attachment is an article writtern by Nick den Uijl on the advancements in welding technologies for the February issue of the Lastechiek. This document also serves as a background†to†address the inaugural of professor Van Ryemenant at K.U. Leuven.

10-04-2018

On March 20, we organized a congress for the LNG-Pilots project with about 100 participants at HAN Automotive. The emphasis was on research and developments in the field of dual-fuel combustion process. A small amount of diesel fuel is used to ignite natural gas. The ultimate goal is to reduce the costs for the transport companies while simultaneously reducing CO2 emissions and reducing NOX and particle emissions.

12-03-2018

HAN Automotive Research is pleased to invite you on Tuesday afternoon, March 20 in Arnhem where the state of affairs of the LNG Pilots project will be explained, with the emphasis on the dual fuel process. The goal of this project is to increase the use of liquefied natural gas (LNG). One of the components of the project is therefore the modification of trucks for the use of LNG. The project partners / transport companies in Germany need a system in which both 100% diesel and diesel gas can be used. After short presentations about the status of the project, the LNG situation and refueling, HAN Automotive will present the results of two sub-studies that aim to reduce the emission of unburned methane. New emission measurement equipment will also be demonstrated, with which the actual emissions of a truck can be measured on the road. The registrations close on 15-March-2018. We look forward to receiving you! Peter Mesman, HAN Automotive Research

08-03-2018

† HAN Automotive is celebrating it's 75th anniversary this year.

08-03-2018

† Together with The Dutch Ministry of Infrastructure and Watermanagement, the City of Rotterdam and the Netherlands Vehicle Authority (RDW), the HAN University of Applied Research is proud to organize the 15th Heavy Vehicle Transport Technology (HVTT) conference in Rotterdam. Their special responsibility is acting as scientific chair i.e. organizing and validating the scientific contents and contributions. Please download the leaflet for more information.†We are hoping to meet you in Rotterdam.

25-09-2017

† Challenges Ahead! Looking into the near future, the classic vehicle concepts have to be transferred into a whole new mobility area. IoT and Connected Car will be important topics for the next generation of vehicles. Furthermore, connecting vehicles to the exterior will bring another key element in autonomous driving and further support the goal of zero fatalities in traffic.

13-07-2017

Per september wordt het LEVV-LOGIC consortium uitgebreid met HAN Automotive. Onder leiding van Toin Peters (project manager Automotive Research), gaan studenten en docent-onderzoekers vanuit het Clean Mobility Center (CMC) aan de slag met technische vraagstukken uit het project. In samenwerking met deelnemers zijn opdrachten geformuleerd met betrekking tot de aandrijflijn en het ontwerp van LEVVs (lichte elektrische vrachtvoertuigen). De stichting CMC faciliteert de uitvoering van de onderzoeksprojecten.

06-07-2017

The overall objective of the AEROFLEX project is to develop and demonstrate new technologies, concepts and architectures for complete commercial vehicles that are energy efficient, safe, comfortable, configurable and cost-effective, while ensuring that the varying needs of customers are satisfied by being flexible and adaptable with respect to the continuously changing operational conditions. These new configurable truck concepts which are beyond the state of the art should meet the future logistics and co-modality needs to be met for the different segments and markets. The project commences on October 2017 and will run for 3.5 years.

06-07-2017

Tijdens het eerste symposium van het International Journal of Driving Science (IJDS), het open access tijdschrift van de HAN, gaven ingenieurs, gedragswetenschappers, verkeerskundigen en beleidsmakers hun visie op de toekomst van de intelligente auto: worden we allemaal passagiers of houden we het heft (stuur) zelf in handen? Dit gaf veel discussie, waar ruim baan aan werd gegeven in het veelzijdige en interactieve programma.

06-07-2017

Prautocol (combinatie van Auto en Protocol) is een goedgekeurd RAAK-MKB voorstel, dat inspeelt op de hype van autonoom rijden en specifiek de certificering hiervan. Centrale vraagstelling binnen Prautocol is: “Welke kansen en obstakels brengen de nieuwste ontwikkelingen rond testprotocollen en certificering van zelfsturende auto’s met zich mee voor het MKB en hoe kunnen de kennis en faciliteiten gekoppeld worden aan maatschappelijke en innovatieve wensen in de nabije toekomst“ In deze centrale vraagstelling is onderscheid gemaakt naar twee focusgebieden; auto en bestuurder, ofwel “Licensing the Car” en “Licensing the Driver”. HAN-AR is hoofdaanvrager van het voorstel en gaat in het project samenwerken met vooraanstaande partijen uit de wereld van (autonoom) rijden: o.a. Centraal Bureau Rijvaardigheid, SWOV, Rijksdienst voor het Wegverkeer, TASS-International, Green Dino, 2Getthere.

06-07-2017

Netmobil is een goedgekeurd RAAK-pro voorstel, met als hoofdindiener Saxion (lector Mettina Veenstra). Thema van Netmobil: Vraagafhankelijke digitale mobiliteitssystemen vormen een kansrijke oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek van kleine kernen. Het succesvol matchen van vervoersvragen van inwoners met zowel professioneel als particulier aanbod biedt mogelijkheden voor een fijnmazige oplossing in tijd en ruimte voor mobiliteit van inwoners van kleine kernen. Het CIM (Rene Bakker) en HAN-AR (Frans Tillema) zijn mede indieners van het voorstel. Overige partners zijn: Beamerz, DAT mobility, Vereniging dorpshuizen en kleine kernen Gelderland, Spectrum, Achterhoek 2020.

06-07-2017

In het project Via Nova zal HAN Automotive zich richten op de bruikbaarheid van data uit auto’s. Hoe nauwkeurig is deze data en waar is het allemaal voor in te zetten? Middels een aantal praktische use-cases willen we de bruikbaarheid van de data in relatie brengen met de nauwkeurigheid. Door deze relatie aan te brengen wordt ook inzichtelijk welke kwaliteitseisen er gesteld kunnen worden aan toekomstige gebruiksscenario’s. In eerste instantie zal worden gewerkt met niet veeleisende scenario’s om dit framework op te zetten. Vervolgens zal dit worden uitgebouwd naar meer complexe situaties, het dan bestaande framework zal dan helpen om bijpassende kwaliteitseisen aan de data te stellen voor die situaties. Hierbij zal Via Nova een antwoord kunnen geven aan hoe bruikbaar data uit voertuigen is om huidige en toekomstige verkeerssituaties correct in te schatten.

06-07-2017

Binnen de HAN Automotive worden al langere tijd studenten opgeleid op het gebied van Light Weight Structures, in het bijzonder van composiet constructies. Een ontwikkeling die begrijpelijk is als het gaat om de combinatie van het gerealiseerde gewicht en energieverbruik bij voertuigen.

22-06-2017

Voor degenen die zich met assemblage van constructies bezighouden, is ‘het verbinden’ een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Zeker als steeds meer verschillende materialen in het geding komen, maar ook de omstandigheden waaronder het product gebruikt wordt zijn van belang. Het RAAK MKB project “V.A.S.T.M.A.K.E.N” (Verbinden in Autotechnische STructuren van Metalen Aan Kunststoffen En Niet-metalen) is een dergelijk initiatief om deze verbindingen te onderzoeken tezamen met het MKB. Daarbij zoeken wij mogelijke partners (MKB) die hierin willen deelnemen. De belangrijkste pijlers van het VASTMAKEN project zijn: • De inzet van multimaterialen in hybride oplossingen vanuit de praktijk; • Het gebruik van eindige elementen modellen en simulaties; • De toepassing van verbindingstechnologieŽn; • Het testen van de uiteindelijke combinaties.