Automotive Research
header foto

Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering

Autonome volgwagentjes met kisten die hun lading zelf gaan wegbrengen, terwijl een lege wagen aansluit en gevuld wordt? Dat past in het project DurableCase. Want onze Nederlandse landbouw kent meer innovatieve ontwikkelingen dan enige andere economische sector!

Het project DurableCase (Durable Cooperative Agrobotics Systems Engineering), waarin HAN Automotive Research samenwerkt met andere kennisinstituten, hogescholen en het bedrijfsleven, richt zich op de ontwikkeling van deze volgzame kistenkarren.

Op dit moment rijdt er, naast de oogsttractor, een andere tractor mee met een grote aanhanger die gevuld wordt met bijvoorbeeld wortelen. Als deze aanhanger vol is, is het gewicht zo hoog dat de grond ongewenst verdicht wordt. Een oplossing zou dan zijn te gaan rijden met kleinere aanhangers, maar dan moet de volgtractor telkens terugrijden of moeten meer volgtractoren ingezet worden.

Door slim gebruik te maken van een Robot Operating System (ROS) kunnen kleine autonome volgkarren worden ingezet, die zelf bepalen wanneer ze hun lading gaan wegbrengen en dan een andere autonome volgkar laten aanhaken die door de oogsttractor gevuld wordt.

Samen met studenten Automotive gaat Jan Benders (jan.benders@han.nl) hier mee aan de slag, zodat het eindresultaat op de Floriade 2022 in Almere gepresenteerd kan worden.

Bron: Nieuwsbrief Automotive Research