Free thinking creates extra market opportunities

Within HAN Automotive we always say that our students look at challenges with a completely different view and that they don’t have the burden of rigid frames that block free and innovative thinking. That this also works in our practice proves the master thesis of one of our latest masters, Josias Rodriguez de Vega. After an internship at automotive system supplier Denso he saw an opportunity for a thesis which he, and Denso, grasped with both hands. Josias did his master thesis at two universities at once, the HAN in Arnhem and a university in Prague. By the way, he did his complete education at no less than five universities all over Europe.

During his internship Denso asked Josias to look for new market opportunities. With the rise of autonomous driving and the internal combustion engine fading out new technics must also be on the rise. At which and what kind of components should Denso focus in this developing market? Josias saw one which he thought had big market opportunities. At Denso they liked his idea and wanted for him to look further into it, because their own R&D-department was busy with the everyday activities and liked to use a new and fresh viewpoint. This innovation became his master thesis.

Because this project has a non-disclosure agreement we cannot mention the product at hand. During the project Josias did not have to make or design the component and it didn’t have to be made ready to produce either. Through modelling and simulations he had to decide if further research and development of such a component made sense. And it certainly did! Denso will move on with his idea. So it may be possible that – in spite of all the red tape – a nice innovation will see the market.

It is only just that Josias received an 8.5 as his final grade for this promising work and he may now officially call himself Master of Science (MSc). Josias, congratulations and good luck in your career!

Dutch Version

Binnen HAN Automotive zeggen we altijd dat onze studenten met een geheel andere blik tegen uitdagingen aan kijken en geen last hebben van vaste kaders die vrij en innovatief denken blokkeren. Dat dit ook in de praktijk zo werkt, bewijst een van onze nieuwste masters, Josias Rodriguez de Vega. Na een stage bij de automotive systeemleverancier Denso zag hij een kans voor een afstudeeropdracht die hij, maar ook Denso, met beide handen aangreep. Josias deed zijn master bij twee hogescholen tegelijk, de HAN in Arnhem en een hogeschool in Praag. Overigens heeft hij zijn totale opleiding bij maar liefst vijf verschillende hogescholen in Europa genoten.

Tijdens zijn stage bij Denso was Josias gevraagd om te kijken naar nieuwe kansen in de markt. Met de opkomst van autonoom rijden en het uitfaseren van de brandstofmotoren zullen ook nieuwe technieken opkomen. Op welke en wat voor soort componenten zou Denso zich in deze ontwikkelende markt moeten richten? Josias zag er één die volgens hem grote marktkansen had. Bij Denso zagen ze het wel zitten als hij dit verder ging uitzoeken, want hun eigen R&D-afdeling was druk met de werkzaamheden van alledag en wilde wel een nieuwe en frisse invalshoek bekijken. Deze innovatie werd zijn master thesis.

Voor het project geldt een geheimhoudingsverklaring, dus we kunnen het product niet noemen. Tijdens het project hoefde Josias het component niet te maken en het ontwerp hoefde ook niet productierijp gemaakt te worden. Via modellering en simulaties moest hij berekenen of R&D voor zo’n component wel zinvol is. En dat is het zeker. Denso gaat met zijn idee aan de gang. Mogelijk komt er dus – tegen de interne bureaucratie in – een mooie innovatie op de markt.

Terecht ontving Josias voor dit kansrijke werk een 8,5 als eindcijfer en mag hij zich nu officieel Master in Science (MSc) noemen. Josias, gefeliciteerd en veel succes in je carrière!