Goedgekeurd RAAK-MKB voorstel: Prautocol

6 juli 2017

Prautocol (combinatie van Auto en Protocol) is een goedgekeurd RAAK-MKB voorstel, dat inspeelt op de hype van autonoom rijden en specifiek de certificering hiervan. Centrale vraagstelling binnen Prautocol is: “Welke kansen en obstakels brengen de nieuwste ontwikkelingen rond testprotocollen en certificering van zelfsturende auto’s met zich mee voor het MKB en hoe kunnen de kennis en faciliteiten gekoppeld worden aan maatschappelijke en innovatieve wensen in de nabije toekomst“
In deze centrale vraagstelling is onderscheid gemaakt naar twee focusgebieden; auto en bestuurder, ofwel “Licensing the Car” en “Licensing the Driver”.

HAN-AR is hoofdaanvrager van het voorstel en gaat in het project samenwerken met vooraanstaande partijen uit de wereld van (autonoom) rijden: o.a. Centraal Bureau Rijvaardigheid, SWOV, Rijksdienst voor het Wegverkeer, TASS-International, Green Dino, 2Getthere.

Bron: HAN Automotive Research