Automotive Research
header foto

HAN Automotive Research krijgt 12 KIEM-voorstellen gehonoreerd

In de afgelopen juni-ronde (2020) heeft HAN Automotive Research maar liefst 12 KIEM-subsidievoorstellen ingediend bij Regieorgaan SiA. Het verheugt het onderzoeksteam zeer om te kunnen melden dat ALLE 12 voorstellen zijn gehonoreerd. In de september-ronde zijn ook nog een tweetal voorstellen ingediend. Deze worden de komende tijd beoordeeld, dus wie weet ….

Elk voorstel vertegenwoordigd minimaal € 50.000,- onderzoeksgeld (€ 40.000,- subsidie en – minimaal – € 10.000,- cofinanciering door ruim 30 MKB-bedrijven). Voor het Lectoraat HAN Automotive Research is dus extra onderzoeksruimte van € 600.000,- gecreëerd in het komende jaar!

Het gaat om de volgende 12 projecten:

 • APK-apparatuur ADAS
 • Kennisbank LEV
 • Methanol explorerend onderzoek HAN
 • DME als duurzame brandstof
 • Mobiele robotica voor agrifood e.a.
 • HMI-ontwerpen voor voertuiginformatie
 • Training en beoordeling bestuurder t.a.v. ADAS
 • Historie ADAS
 • Businesscase Realisatie ADAS Voor Ouderen
 • Verminderen uitlaatgasemissies
 • Towards Interhub logistics (STEERS)
 • Routes voor super eco-combi’s creëren

Inhoudelijk meer weten?

In deze speciale editie van de HAN Automotive Reseach nieuwsbrief zijn alle 12 projecten kort en op een toegankelijke manier beschreven.

Wat zijn KIEM-projecten?

KIEM-projecten hebben een looptijd van maximaal één jaar. De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten en materiële kosten van hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

De resultaten van de 12 KIEM's van de HAN zullen niet alleen gebruikt worden door de partners van de onderzoeken, maar zeker ook ter versterking van ons onderwijs en als algemene kennis voor geïnteresseerde automotive bedrijven. 

Update 8 december 2020:

Inmiddels is zelfs nog een 13e voorstel gehonoreed. Peter Verschut zag onlangs zijn voorstel 'Triple B' (Biobased Bakeliet) ook positief beoordeeld door KIEM.

Wat is SiA?

Regieorgaan SiA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen we door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je terecht bij lector Frans Tillema via e-mail: Frans.Tillema@han.nl

Bronnen: SiA, HAN