Automotive Research
header foto

Nieuwe HAN labruimte voor slimme voertuigen

Het stof is nog niet helemaal neergedaald, maar de verbouwing van Ruitenberglaan 29, van origine het gebouw van HTS Autotechniek en later HAN Automotive, is grotendeels achter de rug. 

Op de begane grond wordt er nog druk verbouwd, maar de etages daarboven zijn vrijwel geheel in gebruik genomen. Het gebouw biedt vanaf cursusjaar 2021-2022 onderdak voor de gecombineerde opleidingen van Academie Engineering en Automotive (HAN AEA). Op de tweede etage bevindt zich labruimte slimme voertuigen (ruimte H2.04). Naast de labs op de begane grond hebben we daarmee een ruimte voor opstellingen met voertuigen op schaal. De DurableCASE labtests zullen dan ook in deze ruimte gaan plaatsvinden. De ruimte krijgt ook waardevolle instrumentatie, zoals een bewaking en bediening op afstand (via het DurableCASE-Impuls project - zie het betreffende nieuwsbericht) en een Optitrack systeem dat met hoge frequentie en nauwkeurigheid positie en oriëntatie van rijdende (of vliegende) robots kan meten.

De ruimte moet nog definitief worden ingericht, waarbij de combinatie onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk ruimte krijgt. Een deel van de ruimte zal bestaan uit werkplekken voor studenten en onderzoekers. Vandaar de tafels op de foto’s. Ongeveer de helft van de ruimte zal dienstdoen als testruimte, met mogelijkheid om tijdelijk een groter deel van de ruimte te bestrijken met testwerkzaamheden. Voor DurableCASE betekent dit dat we een deel van een stal of een akker op schaal kunnen nabootsen en daarmee (delen van) praktische scenario’s van samenwerkende robots op schaal kunnen. De labruimte wordt gedeeld met de masteropleiding die hier in de avonden practica regeltechniek verzorgt.