Automotive Research
Toolbar
header foto

Advice

Wanneer we allerlei intelligente systemen in een voertuig stoppen, dan kunnen we achteraf vaststellen dat de chauffeur deze systemen ongeveer begrijpt. Wat veel belangrijker is en eerder nog nauwelijks werd gedaan, is dat de reactie en toestand van de chauffeur in het ontwerp van die intelligente systemen wordt meegenomen. Het project ADVICE (Advanced Driver Vehicle Interface in a Complex Environment) gaat deze uitdaging aan. 

HAN Automotive Research gaat de komende jaren samen met TomTom, TNO-Human Factors, Noldus Information technology en de Technische Universiteit van Delft onderzoeken hoe de 'driver state' kan worden benut in het realiseren van betere supportsystemen voor voertuigbestuurders. Met andere woorden: de mentale werklast van chauffeurs wordt gekwantificeerd bij verschillende verkeersituaties en bij verschillende soorten bestuurders als voorzichtige ouderen, risiconemende jongeren, etc. Deze gegevens vormen de input voor de toekomstige supportsystemen.

Behalve de genoemde consortiumpartners brengen ook 5 MKB-bedrijven hun expertise en producten in, te weten: Beijer Automotive, Greendino, TASS Technology Solutions, TMS en VicarVision.

Naast het promotieonderzoek van HAN-docent Saskia Monsma naar de relatie bandgedrag en bestuurderresponse en de recente investering in een rijsimulator is ADVICE een volgende stap in de ambitie van HAN Automotive Research om zich een kennispositie te verwerven in het interessante grensvlak van de harde techniek en de minder grijpbare mens.