Automotive Research
Toolbar
header foto

ENVELOPE

Logistics represents around 10-11% of global CO 2 emissions, around 90% of which come from freight transport. ENVELOPE aims to define methodology leading to specific envelope of design and operational parameters to ensure that the vehicle combination complies with infrastructure and safety performance requirements.

    

Logistics represents around 10-11% of global CO 2 emissions, around 90% of which come from freight transport. The dominant mode for inland freight transportation in Europe is the road, which accounts for a share of 75%. Hence, the projection of ‘The European Green Deal’ (calling for drastic CO 2 reduction) into the road freight sector requires advanced re-design of current vehicle units, hybridization of powertrain and automatic vehicle technology, within the context of modern logistics concepts.

Promising way to reach these environmental ambitions in road freight transport without excessive investments appears to be employment of High Capacity Transport (HCT) Vehicles on dedicated parts of infrastructure which are represented by first two rows in the figure below:

       

    

Currently number of pilot projects is initiated throughout the Europe (including Netherlands) to prove the benefits of HCT known from desktop studies. The main concern however remains to be the compatibility of HCT vehicles with existing infrastructure and to ensure good performance in terms of operational safety (represented by e.g. stability or manoeuvrability).

Hence, the goal of ENVELOPE is to define methodology leading to specific envelope of design and operational parameters (e.g. wheel basis, suspension, tyres, loading, etc.) ensuring the vehicle combination, complies with infrastructure and safety performance requirements. The results can be used as a basis for future legislation on European level, that enables massive CO 2 reduction from the road freight transport through the save and efficient usage of High Capacity Transport Vehicles, which makes it highly relevant to our society.

           

ENVELOPE (Dutch)

Logistiek vertegenwoordigt ongeveer 10-11% van de wereldwijde CO2-uitstoot, waarvan ongeveer 90% afkomstig is van goederenvervoer. De dominante vervoerswijze voor binnenlands goederenvervoer in Europa is de weg, die goed is voor een aandeel van 75%. Daarom vereist 'The European Green Deal' (waarin wordt aangedrongen op drastische CO2-reductie) binnen het goederenvervoer over de weg een geavanceerde nieuwe opzet van de huidige voertuigen, hybride aandrijflijnen en geautomatiseerde voertuigtechnologie, voor moderne logistieke concepten.

Een veelbelovende manier om deze milieu-ambities in het goederenvervoer over de weg te verwezenlijken, zonder buitensporige investeringen, lijkt de opzet van hogesnelheidsvervoer (HCT) Voertuigen op specifieke delen van de weg zoals afgebeeld in de eerste twee rijen in de bovenstaande figuur.

Momenteel worden in heel Europa proefprojecten gestart (waaronder Nederland) om de voordelen van HCT te bewijzen zoals die blijken uit desktopstudies. De belangrijkste zorg blijft echter de compatibiliteit van HCT-voertuigen met de bestaande infrastructuur en het waarborgen van goede prestaties op het gebied van operationele veiligheid, waaronder stabiliteit of wendbaarheid.

Het doel van ENVELOPE is daarom het definiëren van methodologie die leidt tot specifieke kaders voor ontwerp en operationele parameters (bv. wielbasis, ophanging, banden, laden) die moeten garanderen dat de voertuigcombinatie voldoet aan de eisen inzake infrastructuur en veiligheid. De resultaten kunnen worden gebruikt als basis voor toekomstige wetgeving op Europees niveau, die een enorme CO2-reductie van het goederenvervoer over de weg mogelijk maakt door het besparen en efficiënt gebruik van transportvoertuigen met hoge capaciteit, hetgeen zeer relevant is voor onze samenleving.