Automotive Research
header foto

ICE Project Raak Pro Qine

Toekomstige voertuigen moeten aanzienlijk zuiniger zijn dan nu. In 2020 moet het stadsverkeer voor wat betreft personenwagens 80% zuiniger zijn en vrachtwagens voor de lange afstanden zullen 40% minder energie moeten verbruiken. Voor lichte distributievoertuigen en voor off-road toepassingen gelden vergelijkbare doelstellingen.

De aandrijflijn van toekomstige voertuigen omvat daarom, naast een verbrandingsmotor, andere systemen zoals batterijen, elektrische motoren en innovatieve systemen voor hergebruik van restwarmte en voor koeling en verwarming van lading en passagiers. Een optimale inzet van al deze technologie resulteert in een groter rijbereik van elektrische voertuigen en belangrijke energiebesparingen bij hybride en conventionele aandrijflijnen.
In Nederland zijn op dit domein meerdere bedrijven actief die, om competitief te blijven, straks snel een optimale warmtehuishouding moeten kunnen realiseren. Het vierjarige RAAK PRO QinE project, waarvan Fontys penvoerder is, beoogt de realisatie van een passende ontwikkelomgeving en van de bijhorende methoden voor een effectief gebruik ervan. De eerste twee jaren worden drie kritische deelsystemen bestudeerd; de conventionele verbrandingsmotor, het batterijpakket en systemen voor hergebruik van restwarmte (in het bijzonder zogenaamde Rankine kringloopmachines). In de daaropvolgende jaren wordt de integratie van deze deelsystemen bestudeerd onder praktijkomstandigheden in drie aparte demonstratieprojecten.