ix35 - Monitoring

CO2 emissie, evenredig met het verbruik, is een belangrijk aandachtspunt bij de hedendaagse voertuigen. Veelal geeft een fabrikant verbruikscijfers af gebaseerd op een test in het laboratorium. Het werkelijke energie gebruik van de auto tijdens de inzet wijkt echter regelmatig flink af...

Om het inzicht te vergroten hoe dit is voor voertuigen met brandstofceltechnologie (FCEV), volgt HAN Automotive 3 Hyundai's ix35 FCEV, in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem.

Managementsamenvatting

Al in 2006 was bekend [1] dat de Europese afspraken met autofabrikanten om de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s terug te dringen, tegen zouden (gaan) vallen. Voor Nederland was het de verwachting dat de CO2-emissies voor de sector verkeer en vervoer in 2010 (+5%) en 2020 (+2%) hoger zouden zijn dan in de vorige raming.  Lees meer...