Automotive Research
header foto

MAS analyse oogstafvoerrobots

Eind November is Thijs Broekhuijsen afgestudeerd bij Distribute met de ontwikkeling van een simulatiemodel voor de H2Trac use-case binnen DurableCASE. Het simulatiemodel visualiseert en kwantificeert de impact van (lichtere) autonome oogstrobots en Controlled Traffic Farming op de efficiency van het oogstproces en de bodemverdichting van het land. 

Met behulp van het simulatiemodel kan worden bepaald hoeveel oogstafvoerrobots (chaser bins) benodigd zijn om de oogstmachine optimaal te benutten, zonder dat er onnodig over het land gereden wordt om bodemverdichting te voorkomen. Daarnaast kan er worden geëxperimenteerd met verschillende groottes van chaser bins en hoe zwaar ze beladen kunnen worden. Met behulp van routeplanning algoritmes en verschillende afroepsystemen (waarin wordt bepaald wanneer een lege robot een volle aflost) kan de juiste balans gevonden worden tussen de totale oogsttijd, het aantal overslag wagens en diens technische specificaties en de totale bodemverdichting. Momenteel wordt bij Distribute het model verder verfijnd en in een serious game vorm gegoten voor een expositie op de Floriade.