Automotive Research
header foto

Moving@Rotterdam

Rotterdam is een uitdagende stadsregio want alle modaliteitsvormen komen hier samen. De havenstad heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de ‘Clean Tech Delta’.

Door actief beleid is er een aanzienlijk aantal elektrisch aangedreven voertuigen in het straatbeeld verschenen waaronder bussen, vuilniswagens etc. Deze operationele voertuigen zijn de afgelopen jaren door het eMobility-Lab gebruikt om informatie te verzamelen op het gebied van Regenerative braking, Safety, Cost and Serviceability. Het merendeel van dit onderzoek is uitgevoerd door studenten op de RDM Campus.
Richtte eMobility-Lab zich in eerste instantie op ‘Urban Mobility’, in 2011 is een start gemaakt met de opvolgende i-Lab projecten C’mm’n Cargo onder de naam Moving@Rotterdam. Hierbij wordt mobiliteit in een breder perspectief geplaatst van logistiek, infrastructuur (2e Maasvlakte), economie én maakindustrie.
Het vervolg? Steeds meer lectoraten en partners sluiten zich aan. Regeneratieve energie is inmiddels aangevuld met energie-efficiency over de hele keten, thermisch energiemanagement (verwarming en koeling) en de invloed van lichtgewichtbouw. Veiligheid heeft zich gefocusseerd op voertuigdynamica en ontwerptechnische systeemveiligheid. Samen met het bedrijfsleven werkt het lectoraat Future Mobility van de Hogeschool Rotterdam aan de duurzame bereikbaarheid en mobiliteit van mens en goederen in stad en haven.