Automotive Research
header foto

Pluto

Pluto is een afkorting van: "Plug-inn Hybrid Electric Drivetrain Development Tools".  Het project Pluto richt zich op de ontwikkeling van hulpmiddelen (Tools) voor de ontwikkeling en beproeving van hybride aandrijflijn concepten. 


Het Pluto project is een project waarbij in samenwerking met ontwikkelpartners is gewerkt aan het realiseren van een aantal hulpmiddelen om de complexe opbouw van een hybride aandrijflijn te vereenvoudigen. Het project heeft zich gericht op de volgende aspecten:

  • De ontwikkeling van een "aandrijflijn-dimensioneringsmodel" waarmee het mogelijk is om de optimale configuratie te berekenen (Verbrandingsmotor, elektromotor en batterijen) van een aandrijflijn van een specifiek voertuig voor een specifieke verwachtte inzet.
  • De ontwikkeling van een "controling-architectuur" voor de communicatie tussen de de diverse controllers en veiligheidssystemen van de verschillende componenten van de aandrijflijn en het voertuig.
  • De ontwikkeling van een op een model gebaseerd "Energie Management Systeem" waarin bepaald wordt welke energie bron het beste gebruikt kan worden onder specifieke omstandigheden.
  • Het ontwikkelen van alle noodzakelijke controlling hard- & software die nodig is om een complete hybride aandrijflijn aan te sturen. 
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van een "functional safety handbook" ten behoeve van het inbouwen van veiligheden in de opbouw van controlling software. 
  • Het ontwikkelen en realiseren van een hybride proefstand voor het valideren van ontwikkelde modellen, het beproeven van controllingssystemen en hybride aandrijflijncomponenten.   

Binnen het Pluto project zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die voortdurend door HAN Automotive Research en haar partners worden doorontwikkeld en gebruikt zoals: HAN-tune, functional safety handbook en de Pluto proefstand.