Structural Design

HAN Automotive Research is een uitstekende partner voor bedrijven in het MKB, die hulp nodig hebben bij het ontwerpen van constructies. HAN-AR assisteert desgewenst bij het hele ontwerpproces, van idee tot productietekening. HAN-AR beschikt daarvoor niet alleen over een zeer omvangrijke expertise, maar ook over geavanceerde softwareprogramma's voor ontwerp (CAD), sterkteberekening (FEM) of stromingseigenschappen (CFD).

In de automotive branche is "lightweight contruction" een belangrijke methode om prestaties te verbeteren en emissies te verlagen. Hierbij is het cruciaal om de constructie en de vorm van de onderdelen op dusdanige wijze gestalte te geven, dat het ontwerp de functionaliteit met zo min mogelijk materiaal invult. Daarbij is het uiteraard belangrijk om het krachtenspel goed in kaart te brengen en te bepalen of de toelaatbare materiaalspanning niet wordt overschreden. HAN-AR maakt daarvoor gebruik van eindige-elementen software en heeft de beschikking over computers met een grote rekencapaciteit om ook complexe onderdelen te kunnen doorrekenen.

Behalve de sterkte legt HAN-AR ook focus op andere ontwerpaspecten, die van invloed zijn op functioneren van een product, zoals het traagheidsmoment of NVH-niveau's. Verder komt uiteraard de materiaalkeuze aan bod. HAN-AR heeft veel kennis op het gebied van staal, aluminium, kunststoffen en kunstofcomposieten. Daarnaast biedt HAN-AR ook expertise over verbindingstechnieken als lassen, lijmen, felsen en klinken. Een andere, zeer belangrijke factor is de kennis van productietechnieken. Ontwerpen moeten immers niet alleen functioneel zijn, ze moeten ook geproduceerd kunnen worden met beschikbare en rendabele productieprocessen. Samenwerking met HAN-AR verschaft uw bedrijf niet alleen toegang tot de kennis en faciliteiten, maar maken uw bedrijf ook onderdeel van ons uitgebreid kennisnetwerk.

HAN-AR biedt bedrijven aan om constructies te ontwerpen, door te rekenen en om te zetten in productie instructie. Een speciale discipline, die HAN-AR het MKB sinds kort biedt, is Reversed Engineering. Hierbij worden bestaande onderdelen geanalyseerd (belasting, materiaal, oppervlakte nauwkeurigheid) en ingemeten (3D meetarm en 3D scanner), zodat deze onderdelen in een nieuwe constructie kunnen worden toegepast. 

Wij werken met de software van onder andere AbaqusSolidworks en Simulia.

Recente projecten

nieuws foto

LIFE

Het project LIFE (LIfetime Fatigue Enhancement) werd volgens SIA binnen RAAK-MKB landelijk als beste project beoordeeld. LIFE geeft invulling aan de ambitie van HAN-Automotive om landelijk én internationaal als 1 van de belangrijke kennispartners te worden erkend op het gebied van Lightweight Design.  Lees meer...