Modeling

Het gedrag van complexe systemen of constructies is vaak niet eenvoudig te doorgronden of te voorspellen. Het kan dan handig zijn om een vereenvoudigd model van zo'n systeem te maken. Dankzij de rekenkracht van moderne computers kan zo'n model - in feite een wiskundige beschrijving van het gedrag van het systeem - het gedrag van het proces snel verduidelijken. Dit kan dienen voor model based design, voor haalbaarheidsstudies of voor het ontwerp van control systems. Han Automotive Research gebruikt hiervoor de Simulink software van Matlab.

Model based design
Met behulp van modelling kun je een systeem in relatief korte tijd en met een minimum aan praktijktesten of prototypes dimensioneren. Validatie middels simulaties en praktijktesten zorgen er voor dat de resultaten van het model de werkelijkheid dichter benaderen. Indien het model ver genoeg doorontwikkeld is, dan kan dit model als basis dienen voor model-based design. Het ontwerp van het systeem of de constructie wordt vervolgens gebaseerd op de uitkomsten van het model.

Haalbaarheid
Voor een bedrijf is modelling een goede methode om concepten en ideeën snel door te rekenen zonder eerst het hele systeem uit te ontwikkelen. Hierdoor kan flink op ontwikkelingskosten worden bespaart. Haalbaarheidsstudies worden bijvoorbeeld gedaan om vooraf te bepalen wat welk energie verbruik men kan verwachten als men een bepaald voertuig uitrust met een hybride aandrijflijn. of welke dimensies van verbrandingsmotor, elektromotor, waterstofcel en/of accu-afmeting het hoogste rendement geeft.

Control Systems
Control systems worden gebruikt om systemen of processen te besturen. Om een control system te ontwerpen is het nodig het proces eerst in kaart te brengen en onder te brengen in een model. Het model wordt vervolgens direct gebruikt als basis voor de regelsoftware die in een ECU wordt ingelezen.

Verbrandingsprocessen
Een van de bijzondere competenties die u bij HAN AR aantreft is de moddelling van verbrandingsprocessen. Met behulp van gespecialiseerde software zijn wij in staat om de effecten van motortechnische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld andere nokkenasprofielen, EGR, turbodruk en dergelijke, op het functioneren van de motor, het vermogen en de emissies te voorspellen.

HAN Automotive Research heeft een zeer omvangrijke expertise op het gebied van modelling, zowel op het gebied van de voertuigtechniek als daarbuiten. HAN-AR is daardoor een uitstekende partner voor bedrijven in het MKB, om de efficiency van ontwikkelingsprocessen willen verbeteren.

Wij werken met de software van onder andere Matlab SimulinkSymmechanicsGT Power.

Recente projecten

nieuws foto

CSGriP

Door middel van het CSGriP worden off-grid-energienetwerken aan elkaar en aan het reguliere energienet gekoppeld. Het CSGriP-onderzoek borduurt voort op het Sustainable Off-grid Power Station for Rural Applications (SORPA).  Lees meer...
nieuws foto

Fiat HyDoblo

HAN Automotive Research heeft een Fiat Doblo succes uitgerust met een waterstof brandstofcel. Deze waterstof Fiat Doblo is tevens actief ingezet door de Gemeente Arnhem!  Lees meer...
nieuws foto

SOPRA

SOPRA levert stroom in gebieden die niet zijn aangesloten op het reguliere elektriciteitsnet. Energie wordt lokaal opgewekt met duurzame bronnen. Overtollige elektriciteit wordt in lithium-ion-batterijen opgeslagen, zodat deze later gebruikt kan worden.  Lees meer...
nieuws foto

ZEEM

Een van de projecten waar HAN Automotive Research aan meewerkt, is ZEEM: Near to Zero Emission for non road mobile machinery in 2020.  Lees meer...