Monitoring

Voor het ontwikkelen van een alternatieve aandrijflijn, het investeren in nieuwe voertuigen of om voertuigcomponenten of -systemen te verbeteren is het vaak nuttig om de gedragingen of het gebruik van een voertuig in de werkelijke situatie in kaart te brengen. Met het nauwkeurig meten en vastleggen van de werkelijke situatie wordt immers de basis gelegd voor diverse belangrijke beslissingen.

Voertuiggedrag: Soms kunnen voertuiggedragingen worden geanalyseerd door een testrijder te laten rijden en zijn ervaringen op te tekenen, maar meestal is die ervaring te subjectief. Het effect van verschillende banden op het stuurgedrag van een voertuig is dan een gevoelskwestie, die van persoon tot persoon verschillende voorkeuren kan opleveren. Wanneer objectieve, reproduceerbare resultaten gewenst zijn, moet voertuig- en bestuurdersgedrag niet van invloed zijn. Dan worden genormeerde testen gebruikt en met sensoren gemeten relevante parameters en externe factoren vastgelegd met datalogapparatuur. De data kunnen in een theoretisch model worden ingevoerd, waarna het model het gedrag in andere theoretische situaties kan voorspellen.

Voertuigrendement: Veelal geeft een fabrikant verbruikscijfers af gebaseerd op een test in het laboratorium. Het werkelijke energie gebruik van de auto tijdens de inzet wijkt echter regelmatig flink af. Inmiddels is er bij veel partijen een goed inzicht in werkelijk gebruik van "normale" voertuigen. Indien er alternatieve brandstoffen worden toegepast zoals bij elektrische, waterstof, LNG en hybride auto's kan ook hier wordt een objectief beeld gegeven door nauwkeurig te meten en te registreren tijdens het werkelijke gebruik op de openbare weg. Via omreken modellen is vervolgens een objectief vergelijk met standaard test cycli mogelijk.

HAN-AR heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het monitoren van voertuigen en deelsystemen, met data logging en het verwerken van deze data. Ook heeft HAN-AR de expertise om deze gegevens te analyseren, te interpreteren en op duidelijke wijze te rapporteren. HAN-AR is daardoor een interessante onafhankelijke partner voor overheden, de industrie en voor bedrijven in het MKB. 

Wij werken met de software van onder andere Labview.

Recente Projecten

nieuws foto

WEpods

De Provincie Gelderland gaat in de FoodValley regio een pilot uitvoeren met twee zelfrijdende voertuigen (zonder stuur en pedalen) tussen station Ede/Wageningen en Wageningen University & Research centre (WUR) en op de WUR campus.  Lees meer...
nieuws foto

ix35 - Monitoring

CO2 emissie, evenredig met het verbruik, is een belangrijk aandachtspunt bij de hedendaagse voertuigen. Veelal geeft een fabrikant verbruikscijfers af gebaseerd op een test in het laboratorium. Het werkelijke energie gebruik van de auto tijdens de inzet wijkt echter regelmatig flink af... Om het inzicht te vergroten hoe dit is voor voertuigen met brandstofceltechnologie (FCEV), volgt HAN Automotive 3 Hyundai's ix35 FCEV, in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem.  Lees meer...
nieuws foto

Advice

Wanneer we allerlei intelligente systemen in een voertuig stoppen, dan kunnen we achteraf vaststellen dat de chauffeur deze systemen ongeveer begrijpt. Wat veel belangrijker is en eerder nog nauwelijks werd gedaan, is dat de reactie en toestand van de chauffeur in het ontwerp van die intelligente systemen wordt meegenomen. Het project ADVICE (Advanced Driver Vehicle Interface in a Complex Environment) gaat deze uitdaging aan.   Lees meer...
nieuws foto

LIFE

Het project LIFE (LIfetime Fatigue Enhancement) werd volgens SIA binnen RAAK-MKB landelijk als beste project beoordeeld. LIFE geeft invulling aan de ambitie van HAN-Automotive om landelijk én internationaal als 1 van de belangrijke kennispartners te worden erkend op het gebied van Lightweight Design.  Lees meer...