Smart Mobility / ADAS

Het Smart Mobility project, met als subtitel ADAS voor oudere en minder valide bestuurders, heeft een heldere focus op drie applicaties; Smart Parking, Smart Vision en Smart Workload.
Smart Parking helpt de bestuurder bij het vinden en reserveren van een beschikbare (gehandicapte) parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres en het aangeven van een geschikte route op basis van een gebruikersprofiel.

Belangrijke aspecten zijn daarbij het met sensoren in de weg detecteren of de parkeerplaats vrij is, draadloze communicatie om dit aan het voertuig door te geven en de parkeerplek door de bestuurder te kunnen laten reserveren. Verder is een verregaande vorm van intelligente navigatie van groot belang om de minder valide bestuurder naar de parkeerplek te brengen over wegen die bij zijn gebruikersprofiel passen.
Smart Vision informeert de bestuurder over het verkeer in de directe omgeving van het voertuig met behulp van omgevingssensoren. Belangrijk zijn daarbij de zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers, scootmobielberijders en fietsers waaronder veel kinderen) die door ouderen, mensen met beperkte bewegelijkheid van de nek of visueel gehandicapten soms lastig te zien zijn.
Smart Workload informeert de bestuurder over diens alertheid en/of vermoeidheid. De bestuurder is zich hiervan niet altijd voldoende bewust en een waarschuwing kan daarbij helpen, door de (slingerende) voertuig- en (snelle elkaar opvolgende) stuurbewegingen te monitoren. De interpretatie van de metingen is echter geenszins triviaal en daarvoor zullen met de rijsimulator van het lectoraat ook andere metingen worden toegevoegd van een zichtcamera die hoofd en ogen van de bestuurder monitort en lichaamssensoren voor bijvoorbeeld hartslag, temperatuur en/of zweten van de bestuurder.