Automotive Research
Toolbar
header foto

STIMULATE

Vehicle automation (automated vehicle systems) promises significant potential for traffic safety and efficiency. However, the current generation of systems is only capable of working in specific situations within certain operation limits. STIMULATE aims at developing a suitable methodology for robustly determining the operational limits for automated systems.

         

Advancements in technologies have led to a new era of mobility which facilitates partial automation of the driving task through various Automated Vehicle Systems (AVS). These systems can either warn or assist the driver under risky driving situations and even relieve the driver from manually controlling the vehicle under specific circumstances. The envisaged potential benefits of vehicle automation for traffic safety and efficiency are significant. Driver assistance systems currently available in the market are, however, immature and are under continuous development. These systems are only capable of working in specific situations within certain operational limits. Though these systems developed by different manufacturers have similar functionalities, the limitations of these systems may not necessarily be the same given the way these functionalities are implemented.

Presently, methodologies and standards which can effectively correlate the complex interactions between the driver, the automated systems, and the environment, and subsequently, establish operational limits are not explicitly studied. STIMULATE aims at developing a suitable methodology for robustly determining the operational limits for automated systems. Phase – 1 is an exploratory study to lay-out the necessary foundation for developing test methodologies, for such Automatic/Advanced Emergency Braking (AEB) will be studied as a use-case.

STIMULATE (Dutch)

Voertuigautomatisering (geautomatiseerde voertuigsystemen) belooft een aanzienlijk potentieel voor verkeersveiligheid en -efficiëntie. De huidige generatie systemen is echter alleen in staat om binnen bepaalde bedrijfsgrenzen in specifieke situaties te werken. STIMULATE streeft naar het ontwikkelen van een geschikte methodologie voor het robuust bepalen van de operationele limieten voor geautomatiseerde systemen.

De vooruitgang in technologieën heeft geleid tot een nieuw tijdperk van mobiliteit dat gedeeltelijke automatisering van de drijftaak door diverse Geautomatiseerde Systemen van het Voertuig (AVS) vergemakkelijkt. Deze systemen kunnen de bestuurder waarschuwen of helpen bij risicovolle rijsituaties en zelfs de bestuurder ervan weerhouden het voertuig onder specifieke omstandigheden handmatig te besturen. De beoogde potentiële voordelen van voertuigautomatisering voor verkeersveiligheid en -efficiëntie zijn aanzienlijk. Rijhulpsystemen die momenteel op de markt beschikbaar zijn, zijn echter onvolwassen en zijn voortdurend in ontwikkeling. Deze systemen zijn alleen in staat om binnen bepaalde operationele grenzen in specifieke situaties te werken. Hoewel deze systemen, die door verschillende fabrikanten zijn ontwikkeld, vergelijkbare functionaliteiten hebben, zijn de beperkingen van deze systemen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, gezien de manier waarop deze functionaliteiten worden geïmplementeerd.

Momenteel worden methodologieën en normen, die de complexe interacties tussen de bestuurder, de geautomatiseerde systemen en de omgeving effectief kunnen correleren en vervolgens operationele grenzen kunnen vaststellen, niet expliciet bestudeerd. STIMULATE streeft naar het ontwikkelen van een geschikte methodologie voor het robuust bepalen van de operationele limieten voor geautomatiseerde systemen. Fase – 1 is een verkennend onderzoek naar de noodzakelijke basis voor het ontwikkelen van testmethoden. Automatic/Advanced Emergency Braking (AEB) zal worden bestudeerd als een use-case.

Partners