Automotive Research
header foto

ZEEM

ZEEM: Near to Zero Emission for non road mobile machinery in 2020.

Het doel van dit project is om methaanslip te verminderen. Methaanslip is de uitstoot van onverbrande  methaan, welke het gevolg is vanj een onvolledige verbranding van een gasmengsel. Methaanslip is een bijna dertig keer sterker broeikasgas dan CO2 en komt eigenlijk alleen voor bij motoren die aardgas (CNG) of vloeibaargas (LNG) als brandstof gebruiken, zoals gasmotoren of dual fuel motoren.

In samenwerking met onder meer de VIV (Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren), FVV (Duitse vereniging van producenten en ontwikkelaars van verbrandingsmotoren) en Omneon (Subsidie bureau) wordt onderzoek gedaan naar technieken om methaanuitstoot van gasmotoren te verminderen. Enerzijds ligt daarbij de focus van HAN-AR op het beïnvloeden van het verbrandingsproces door onderzoek te doen naar de werking van het NONOX-systeem. Anderzijds ligt de focus bij onze Duitse collega's bij de ontwikkeling van een uitlaatgasnabehandelingssysteem in de vorm van een methaan katalysator. Uiteindelijk moeten beide onderzoeken worden samengevoegd en zal het resultaat worden gedeeld met de branche.