HAN Biocentre
header foto

13 juni 2018: docentendag "Energietransitie: de rol van biobrandstoffen"

Vanuit het Landelijke Biobased Kennisnetwerk wordt op woensdagmiddag 13 juni 2018 door Aeres Hogeschool in Dronten een docentendag georganiseerd met als onderwerp: “Energietransitie: de rol van biobrandstoffen”.

Organisatie: Aeres Hogeschool namens het Landelijk Biobased Kennisnetwerk

Locatie: Aeres Hogeschool, de Drieslag 4, Dronten

Doelgroep: docenten, lectoren, studenten, overheid en bedrijfsleven betrokken bij het onderwerp

Kosten: geen

Programma:
De overheid wil graag een versnelling maken ten aanzien van de CO2 doelen voor 2030. Met name voor de logistieke sector ligt er een forse opgave. Op korte termijn betekent dit dat er een belangrijke rol voor biobrandstoffen is weggelegd. Deze bijeenkomst behandelt in samenwerking met het platform duurzame biobrandstoffen de uitdagingen hierbij. Daarnaast wordt de inzet van de landbouw belicht via inzet op biogas of biodiesel, inzet op innovaties zoals de elektrische hybride trekker en een rol in het leveren van biogrondstoffen door middel van bioraffinage. Tenslotte kan een bezoek gebracht worden aan de biogas faciliteiten in relatie tot praktijk gericht onderzoek bij Aeres.

Dagvoorzitter: Han van Kasteren – lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen


12.30 – 13.00 uur Inloop koffie/thee – Drieslag United, DU 0.32, Aeres Hogeschool Dronten

13.00 -13.10 uur   Welkom door Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen

13.10 – 13.40 uur De rol van biobrandstoffen in de energietransitie, Eric van den Heuvel,
                             directeur Platform duurzame biobrandstoffen

13.40 – 14.15 uur De rol van biobrandstoffen in de landbouw, Ric Hoefnagels,
                             universitair docent Copernicus Institute of Sustainable Development,
                             Universiteit Utrecht

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.00 uur Energie in het onderwijs, Peter Vlaar, docent Aeres Hogeschool

15.00 – 15.30 uur Bioraffinage in de praktijk, Han van Kasteren,
                             lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen

15.30 – 16.00 uur Rondleiding, energiekas en unieke droge vergister bij Aeres Hogeschool.

16.00 – 16.30 uur Borrel in DU 0.32

Aanmelden kan via de aanmeldlink.