HAN Biocentre
header foto

Katalysator Educatie en Innovatie Consortium van start

17 november 2017

Er is nu één loket voor ondernemers in life sciences en chemie, die op zoek zijn naar samenwerking met kennisinstellingen: Katalysator.

In Katalysator bundelen mbo, hbo en wo hun krachten om vragen vanuit het mkb beter te kunnen plaatsen. Katalysator opereert in de regio Arnhem, Nijmegen, Oss.

Katalysator is een samenwerkingsverband van:
• Radboud Universiteit - Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
• HAN - BioCentre en Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie
• Rijn IJssel - Middelbaar Laboratorium Onderwijs

Voor ondernemers die de weg naar de kennisinstellingen nog niet weten te vinden vormt Katalysator een toegangspoort. Voor ondernemers die al contact hebben met een van de kennisinstellingen geldt dat hun vraag nu ook doorgespeeld kan worden naar een van de andere onderwijsorganisaties, wanneer hij daar beter past. De kennisinstellingen vullen elkaar aan in expertise en apparatuur en werken samen binnen Katalysator aan projecten voor en met ondernemers. Op deze manier kunnen vragen sneller en effectiever beantwoord worden.

“Met de komst van Katalysator wordt de samenwerking tussen mbo-hbo-wo in de chemische sector verstevigd en geconcretiseerd. Zo kunnen we beter inspelen op de behoeftes van mkb-ondernemingen", aldus Jan Willem Dijk, afdelingshoofd Radboud Innovation Science.

"Met de integratie van de drie centra kunnen we elke opleidings- en onderzoeksvraag binnen de thema's chemie en life sciences beantwoorden en zijn er geen witte vlekken", aldus Pedro Hermkens, directeur HAN Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie.

"Katalysator zorgt ervoor dat onze studenten samen werken en leren met andere studenten in het laboratorium vakgebied en zien dat hun kennis en kunde direct in de praktijk wordt gebruikt. Bovendien zullen onze docenten beter op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen die bestaan in de markt: lesprogramma's zullen daarvan profiteren", aldus José Aker, teamleider laboratoriumtechniek Rijn IJssel.

Meer informatie is te vinden op de website van Katalysator.
 

Bron: HAN Centre of Expertise - BioCentre