header foto

Onderzoeker Karin Struijs: 'Ook wij werken aan een duurzamere wereld'

9 juni 2017

Ons klimaat verandert. Dat voelen we en dat zien we overal om ons heen. Op 22 april 2016 is in Parijs het klimaatakkoord ondertekend door 174 landen. Met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. De terugtrekking van Trump uit het akkoord leidde onlangs tot veel commotie, maar de innovaties zijn niet meer te stoppen. Het is overal: ook hier bij de HAN werken we volop aan een biobased economie. Bijvoorbeeld via het project Bioraffinage.

Naar een biobased economie
De klimaat veranderingen worden grotendeels toegeschreven aan de toename van CO2 in de atmosfeer. Deze CO2 is afkomstig van fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. Om de stijging van de CO2-concentratie een halt toe te roepen, zoeken we alternatieve, hernieuwbare bronnen van energie en chemische bouwstenen. Onderzoekster Karin Struijs: ‘Er is een transitie gaande van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie waarbij de benodigde grondstoffen uit biomassa gewonnen worden, de biobased economie’.

Naar een circulaire economie
Naast de toename van CO2 kent de wereld een ander urgent probleem. Met name de bevolking van de Westerse wereld gebruikt meer natuurlijke bronnen dan dat er beschikbaar zijn: we putten onze aarde uit. Deze uitputting van de aarde kunnen we alleen stoppen door alles wat we nu beschouwen als ‘afval’ met andere ogen te bekijken en te gaan zien als nieuwe grondstoffen. Algemeen gesproken noemen we dit circulaire economie.

Bioraffinage als onderdeel van een biobased en circulaire economie
Onderdeel van het recyclen van plantaarde en dierlijke materialen is een concept dat bioraffinage wordt genoemd. Bioraffinage is een verzameling aan technologieën waarmee we biomassa kunnen scheiden in al zijn afzonderlijke inhoudsstoffen. Al deze stoffen vormen dan weer grondstoffen voor verschillende producten. Zo kan je gras scheiden in eiwitten, cellulose en bijvoorbeeld vitamines. Eiwitten en vitamines vormen voedingsbronnen voor mens en dier, en van cellulose kan papier en karton gemaakt worden.

Van een wirwar aan technologieën naar een bioraffinage-toolbox
Onderzoekers en studenten werken bij het HAN BioCentre samen om een bioraffinage-toolbox te ontwikkelen. Karin Struijs: ‘We willen kennis opbouwen over de verschillende scheidings- en extractietechnieken en we willen leren welke invloed processen hebben op de verschillende inhoudsstoffen’. Deze toolbox maakt het voor ondernemers gemakkelijker om bioraffinage toe te passen en de hoeveelheid afval te verminderen. Zo dragen we een klein beetje bij aan een duurzamere aarde.

Studenten van de HAN verbreden hun blik
De studenten van het Instituut Applied Sciences van de HAN zijn zich allemaal erg bewust van de noodzaak van de biobased economie. Met name binnen het minor-programma over het thema bioraffinage leren ze hoe essentieel een multidisciplinaire aanpak is. Biologen, chemici maar ook economen moeten samenwerken om bioraffinage in de biobased economie te laten slagen.

Nieuwsgierig geworden?
Komende zaterdag 10 juni roept Karin Struijs in de pitch van de week in het N1-programma Nijmeegse Kennis iedereen op om samen te gaan werken om de bioraffinage toolbox verder te ontwikkelen. Het programma wordt uitzonden om 18.00 uur en wordt de daaropvolgende woensdag herhaald of is terug te zien op N1.nl
 

Bron: HAN Centre of Expertise - BioCentre