HAN Biocentre
header foto

BIODISCOVERY | HAN BIOCENTRE

Het HAN BioCentre voert praktijkgericht onderzoek uit binnen de gehele keten van Biodiscovery: het ontdekken, zuiveren, analyseren en produceren van biomoleculen. Onderzoek kan leiden tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve, duurzame(re) productiemethoden voor bestaande stoffen, ter vervanging van petrochemische productiemethoden.

De hele biodiscovery-keten bedienen

Het HAN BioCentre biedt expertise en faciliteiten in de hele keten van ontdekking, zuivering en analyse tot productie van biomoleculen. Daarbij staat de sterke verwevenheid van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk garant voor het opleiden van studenten met de benodigde (multidisciplinaire kennis) en vaardigheden. Er zijn bovendien ruim voldoende expertise en faciliteiten aanwezig voor fermentatietechnologie (FT) en downstream processing (DSP).

Ontdekken / screenen

Het HAN BioCentre screent bijvoorbeeld micro-organismen, natuurlijke stoffen, plantenextracten op bioactiviteit t.b.v. een specifieke toepassing. Denkt u bijvoorbeeld aan de screening op nieuwe antimicrobiële stoffen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen antibiotica-resistentie of het screenen op moleculen/stoffen die een rol spelen bij het afremmen van obesitas.

Zuiveren en analyseren

Wanneer activiteit gevonden wordt, wordt de specifiek werkzame stof geïdentificeerd, gezuiverd en geanalyseerd. Analyse op de uitwerking op mens en dier (drugtesting) voert het HAN BioCentre uit met o.a. het C. elegans-modelsysteem (nematoden). De modernste (bio-)chemische technieken zijn beschikbaar tijdens de zuivering en analyse.

Produceren

Het BioCentre richt zich op het zo efficiënt mogelijk produceren van eiwitten, metabolieten en meer, met behulp van micro-organismen. Soms is genetische modificatie van het productie-organisme nodig voor een optimaal proces.

Toepassen

Uiteindelijk ontstaat een bibliotheek van bio-actieve stoffen en aanbod aan screeningsmethodes. Antimicrobiële stoffen kunnen bijvoorbeeld hun toepassing vinden binnen de land- en tuinbouw en/of binnen de farmaceutische industrie.

Ben je student? Kom stagelopen of afstuderen

Informeer naar de afstudeer- of stagemogelijkheden bij het HAN BioCentre of volg de minor BioRefinery.