HAN Biocentre
Toolbar
header foto

ANTIMICROBIËLE COMPONENTEN

Iedereen kent het wel: schimmel in de badkamer of een verschimmelde tomaat. En regelmatig hoor je in het nieuws dat bacteriën resistent worden voor antibiotica. In dit project probeert het HAN BioCentre nieuwe biologische stoffen te vinden die schimmels of andere micro-organismen kunnen remmen. Voor toepassingen in de agro-industrie ligt de focus op schimmelwerende of -afdodende stoffen. 

'High throughput' screening

Om te ontdekken welke stof een schimmelwerende of -dodende werking heeft, hanteert HAN BioCentre twee 'high-throughput' screeningsmethoden:

  • Plaatassay gebaseerd op klassieke methoden
  • De schimmelspecifieke DE LUX reporter-assay

Technologie in huis

Het BioCentre heeft verschillende humane en plantpathogene schimmelsoorten tot haar beschikking. Die kunnen ingezet worden om diverse (natuurlijke) bronnen zoals bacterie- en plantextracten op schimmelwerende of -dodende werking te testen.
Daarnaast heeft het expertisecentrum de kennis en technologieën die nodig zijn voor het identificeren van nieuwe actieve stoffen die een antischimmelwerking tonen in extracten. Denk bijvoorbeeld aan LC-MS.
Deze apparatuur is bovendien beschikbaar voor derden. Meer weten?
Lees meer over de faciliteiten van het HAN BioCentre op Facility sharing.

Toepasbare kennis verzamelen

Uiteindelijk ontstaat een bibliotheek van bronnen en stoffen met (potentiële) antischimmelwerking. De stoffen met schimmelwerende eigenschappen kunnen toegepast worden in de sectoren:

  • Agro; om te voorkomen dat zaden beschimmelen
  • Health; om bijvoorbeeld kalknagels te genezen
  • Food; bv. om te voorkomen dat groenten en fruit beschimmelen
  • Consumer; denk aan het beschermen van papier

Optimale compost voor champignons?

Momenteel wordt de expertise en technologie ingezet binnen een gesubsidieerd project ten behoeve van de champignonteelt. Daarvoor brengt het HAN BioCentre de populatie van micro-organismen van de compost-voedingsbodem in kaart.

In compost komen onkruidschimmels voor die de groei van champignons belemmeren. Inmiddels zijn een aantal stammen geïsoleerd die deze onkruidschimmels bestrijden. In dit project werken we samen met de compostproducent CNC, het productschap Tuinbouw, het bedrijfsleven en de Universiteiten van Wageningen, Leiden, Berlijn en de Hogeschool Utrecht.

Op zoek naar anti-schimmelstoffen of een screening-methode?

Onze directeur of medewerkers staan u graag te woord.
Neem contact op met het
HAN BioCentre >>

DE LUX reporter-assay

Het principe van DE LUX reporter assay is de toename van de cellulaire luminiscentie door de inductie van het enzym luciferase op het moment dat de ‘cell wall integrity’-route in schimmels wordt geactiveerd. Activatie van deze route is indicatief voor een omgeving die een negatieve invloed heeft op de groei of vitaliteit van schimmels geactiveerd.

De aanwezigheid van een stof met anti-schimmelwerking zal in deze assay dus leiden tot de productie van luciferase en daarmee tot sterk verhoogde luminiscentie. De reporter assay is soortspecifiek en op dit moment voor Aspergillus niger en Trichoderma aggressivum op het HAN BioCentre beschikbaar.

De LUX assay kan voor andere schimmelstammen worden opgezet.