HAN Biocentre
header foto

BIORAFFINAGE

Bioraffinage, op weg naar zero waste!

Binnen de biobased economie wordt gezocht naar biobased alternatieven voor brandstoffen en chemicaliën uit fossiele brandstoffen. Daarnaast wordt binnen de circulaire economie gezocht naar manieren om producten of de componenten, waaruit deze zijn samengesteld, opnieuw te gebruiken zodat er weinig tot geen afvalstromen meer overblijven. Bioraffinage kan worden ingezet om biomassa circulair inzetbaar te maken.

Bioraffinage is een verzameling aan technologieën die het mogelijk maken om biomassa te fractioneren in zijn individuele componenten, met als uiteindelijk doel om alle componenten een nieuwe toepassing te geven. Momenteel zijn er een aantal bioraffinageprocessen geïmplementeerd waarbij uit één type biomassa, één product gewonnen wordt. De rest-fractie wordt als geheel ingezet in de veevoeding of als meststof en wordt daarmee onvolledig benut. Het doel van het onderzoek bij het HAN BioCentre rond bioraffinage richt zich op de ontwikkeling van bioraffinage-processen waarmee uit één type biomassa meerdere fracties gewonnen kunnen worden, met als uiteindelijk doel dat de gehele biomassa benut kan worden. Hierbij wordt gericht op het ontwikkelen van de pure bioraffinage-processen, waarbij op mechanische en chemische wijze verschillende fracties verkregen worden, maar wordt ook de combinatie gemaakt met fermentatietechnologie. Met behulp van fermentatietechnologie worden micro-organismen gegroeid op de suikers uit biomassa reststromen om heel gericht een bepaalde component te produceren (door de micro-organismen). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan grondstoffen om bioplastic van te maken. Binnen het RAAK-mkb project “Bioraffinage, tool voor de productie van hoogwaardige producten uit biomassa” worden beide benaderingen gecombineerd.

Niet alleen technologie

De ontwikkeling van bioraffinage-processen staat nog relatief in de kinderschoenen, dus er is nog genoeg onderzoek te doen. Dit onderzoek doen we overigens in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, zodat de ontwikkelde kennis direct door de partners toegepast kan worden. Voor deze toepassing is het echter ook erg belangrijk dat er een gedegen verdienmodel aan ten grondslag ligt en dat het proces niet belastender is voor het milieu dan de bestaande processen. Daarom wordt er samengewerkt met de faculteit Economie en Management en het lectoraat Duurzame Energie, beide van de HAN.

Minor Biorefinery

Naast het onderzoek biedt het HAN BioCentre ook onderwijs aan binnen het thema Bioraffinage. Zo is de minor Biorefinery ontwikkeld als multidisciplinair minor-programma waar studenten uit chemische en biologische richtingen samenwerken. Na een theoretisch blok wordt door de studenten gewerkt aan real-life projecten. Voor meer informatie over deze minor klik hier.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om stage- of afstudeerprojecten te doen binnen het project over Bioraffinage. Informeer naar de mogelijkheden.