HAN Biocentre
header foto

BIO-INFORMATICA & ANALYTISCHE CHEMIE (KEY ENABLING TECHNOLOGIES)

Binnen het BioCentre zijn goede kennis en faciliteiten aanwezig op het gebied van bio-informatica en analytische chemie. Deze twee gebieden samen, duiden we graag aan als key enabling technologies (KET): de bioinformatica en de analytische chemie ondersteunen alle lopende projecten.

Bio-informatica

Optimaal omgaan met data? Het HAN BioCentre heeft expertise en technologie in huis om met bio-informatica de data die per experiment gegenereerd wordt, optimaal te analyseren en interpreteren. Ook bij grote datasets, daarbij is de keuze van een adequate datastrategie cruciaal voor een juiste analyse en interpretatie. Deze kennis en technologie zet het expertisecentrum in bij verschillende onderzoeksprojecten, met name vergelijkende genoom- en ~omics-data-analyse. Tegelijkertijd ontwikkelen onderzoekers ondersteunende tools om vergelijkende analyses en literature mining beter uit te voeren.

Genoomvisualisatie-tool

Momenteel breiden we de 'Microbial Genome context Viewer' [Overmars et al. BMC Genomics. 2013, 14:209; mgcv.cmbi.ru.nl] uit. Zo wordt het mogelijk om private genoomdata van micro-organismen, zowel prokaryoot als eukaryoot, geintegreerd te geanalyseren in de context van de publieke genoomdata zoals beschikbaar via NCBI.

  

Analytische chemie

Op het moment dat er nieuwe bioactieve extracten ontdekt zijn, willen we ook weten welke componenten voor deze activiteit verantwoordelijk zijn. Dit is een van de rollen van de analytische chemie binnen het expertisecentrum. Of het eiwitten zijn of kleine metabolieten, de analytici helpen bij het ontwikkelen van identificatiestrategieën.
Daarnaast ontwikkelen onze chemici biorefinery-protocollen zodat de verschillende onderdelen van de plant of micro-organismen een toepassing kunnen vinden. Hierbij ontwikkelen we strategieën om verschillende biomoleculen van elkaar te scheiden en om de samenstelling te kunnen bepalen.

Schakel ons in!

Heeft u behoefte aan onderzoek op het gebied van ~omics-data-analyse? Onderzoekers van het HAN BioCentre denken met u mee over de datastrategie die leidt tot het beantwoorden van uw onderzoeksvraag, verzorgen 'hands-on training', of ontwerpen tools die de analyse van uw data ondersteunen.

Meer weten? Neem contact op >>