HAN Biocentre
Toolbar
header foto

LEVEN LANG ONTWIKKELEN | HAN BIOCENTRE

We leven in een dynamische samenleving waar veranderingen elkaar snel opvolgen en (bio)technologische ontwikkelingen erg snel gaan. Om bij te blijven, moet u uzelf continu blijven bij- en nascholen. Het HAN BioCentre voedt het onderwijs en biedt een selectie workshops waarin praktijk en theorie bij elkaar gebracht. Zo wordt u optimaal opgeleid en krijgt uw organisatie een medewerker die het geleerde direct in praktijk kan brengen.

Cursus of workshop? Op maat!

U kunt direct bij het HAN BioCentre terecht voor kleinschalige workshops of cursussen op het gebied van bijvoorbeeld fermentatietechnologie, analytische chemie of bioinformatica. Op dit moment staan de volgende workshops gepland. Staat de opleiding of training die u zou willen bijwonen er niet bij? Onze medewerkers en onderzoekers kunnen een cursus op maat voor uw organisatie ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact met ons op via info.hanbiocentre@han.nl

Cursus Fermentatietechnologie

 

Duurzaam gebruik van fossiele grondstoffen en de zoektocht naar alternatieve productiemethoden op basis van bio-grondstoffen wordt steeds belangrijker. Daardoor stijgt de vraag naar fermentatietechnologie en de mogelijkheden daarin. Deze cursus reikt u in korte tijd de juiste kennis aan over het gebruik van een bioreactor, in theorie en praktijk.

Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Carlien Verberne-van de Laak, E carlien.verberne@han.nl  

 

Cursus Introductie Massaspectrometrie

De cursus Introductie Massaspectrometrie (MS) geeft u inzicht in de wereld van de massaspectrometrie en principes die aan deze analytische techniek (LC-MS/GC-MS) ten grondslag liggen. Theoretische achtergronden worden gecombineerd met opdrachten om de theorie te ondersteunen en te verduidelijken. Ook komen de belangrijkste toepassingsgebieden van massaspectrometrie aan de orde.

Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Karin Struijs, E karin.struijs@han.nl 

Training Proteomics

De training Proteomics laat u kennismaken met de theoretische principes en de praktische uitvoering van de analyse van eiwitten met behulp van LC-MS. De training proteomics bouwt voort op de Introductie module Massa Spectrometrie.

Theoretische achtergronden worden gecombineerd met een experiment die de theorie ondersteunt en de praktische uitvoering illustreert. Aan het einde van de training bent u in staat om een eenvoudig proteomics experiment uit te voeren en uit te werken.

Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Karin Struijs, E karin.struijs@han.nl

Training Applied Microbial Genomics (Engelstalig)

Geeft de data en/of informatie die u heeft verzameld het antwoord op uw onderzoeksvraag? In de hands-on cursus Toegepaste Microbiële Genomics leert u onder deskundige begeleiding denken over en werken met data-analyse-strategieën, die het antwoord op uw vraag dichter bij brengen.

Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon: Christof Francke, E christof.francke@han.nl

Verwante HAN-opleidingen

Voor bij- of nascholing kunt u natuurlijk ook terecht bij reguliere HAN bachelor- en masteropleidingen in vol- of deeltijd waaraan het HAN BioCentre bijdraagt met haar expertise: 

Deeltijdstudies

Ben je student? Kom stagelopen of afstuderen

Informeer naar de afstudeer- of onderzoeksmogelijkheden bij het HAN BioCentre en maak kennis met de hele keten van biodiscovery.
Meer info vind je op de pagina Studenten >>

HAN Deeltijdstudies

Heeft u vragen over HAN Deeltijdstudies in het vakgebied Life Sciences en Chemie? Neem dan contact op met:

Yolanda Sabono
Cursuscoördinator Life Sciences
T +31 (0)6 250 767 19
E yolanda.sabono@han.nl