HAN Biocentre
header foto

OVER HAN BIOCENTRE | CENTRE OF EXPERTISE IN BIOTECHNOLOGY AND ANALYSIS

HAN BioCentre is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een publiek-private samenwerking tussen innoverende bedrijven en het hoger onderwijs. Samen met en in opdracht van die bedrijven verricht het HAN BioCentre praktijkgericht onderzoek met als centraal thema: Biodiscovery. Daarmee stimuleert het expertisecentrum de valorisatie van kennis en draagt het bij aan meer goed opgeleide afgestudeerden die direct inzetbaar zijn door biotechnologische bedrijven in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen-, pharmaceutische industrie of de land- en tuinbouw.

In de huidige maatschappij zijn veel bedrijven op zoek naar schonere productiemethodes ter vervanging van chemische productiemethoden. Daarmee dragen zij bij aan de Biobased Economy: een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk gebruik van gewassen en biomassa in plaats van fossiele brandstoffen voor voeding, materialen, chemicaliën, energie en brandstof.

Het HAN BioCentre verricht innovatief en/of praktijkgericht onderzoek dat leidt tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve, duurzame(re) productiemethoden voor bestaande stoffen, ter vervanging van productiemethoden gebaseerd op fossiele grondstoffen. Een duurzame bijdrage aan de Biobased Economy.

Biodiscovery als speerpunt

Het speerpunt Biodiscovery is het programma waarmee het onderzoek van het HAN BioCentre bijdraagt aan de ontwikkeling van de biobased economy. Vanuit de waarden kwaliteit, samenwerking, innovatie, toepassing, klantgerichtheid en duurzaamheid werkt het HAN BioCentre aan zijn/haar missie: het aanbieden van expertise en faciliteiten in de hele keten van ontdekking, zuivering en analyse tot productie van biomoleculen.
Daarbij staat de sterke verwevenheid van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk garant voor het opleiden van studenten met de benodigde (multidisciplinaire kennis) en vaardigheden.

Inmiddels draaien er vier onderzoeksprojecten: de productie van microbiële olie, C.elegans screeningsysteem, antimicrobiële componenten en heterologe eiwitproductie. Meer weten over de Biodiscovery-keten en de projecten?
Lees verder op de pagina Biodiscovery (en de subpagina's eronder).

Lectoraat Biodiscovery

Het HAN-lectoraat Biodiscovery (voorheen Industriële Microbiologie) is onderdeel van het HAN BioCentre. Het lectoraat richt zich primair op de productie van waardevolle stoffen met behulp van fermentatie en het zuiveren van de stoffen met behulp van down stream processing-technieken. Ook binnen het lectoraat is de verbondenheid van onderzoek, onderwijs en de praktijk belangrijk.

Partners

In de afgelopen jaren zijn waardevolle verbindingen ontstaan met het bedrijfsleven. We maken bijvoorbeeld onderdeel uit van waardevolle netwerken, en hebben sterke relaties met partners in onderzoek en opdrachtgevers. Meer weten? Kijk op de pagina Partners >>

Een sterk en divers team!

Dagelijks werkt een sterk team aan onderzoek en het implementeren in het van onderwijs. Binnen praktijkgerichte onderzoeksprojecten ontwikkelen zij waardevolle kennis die zij bovendien overdragen naar het onderwijs. Meer weten over de teamleden en hun expertise?
Kijk op de pagina Team >>