Welkom bij Bureau Extern

Bureau Extern is een bureau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit dat het contact verzorgt tussen de instituten voor de lerarenopleiding en de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC) en voortgezet onderwijs (VO) in de de regio Nijmegen.

Bureau Extern is het aanspreekpunt voor scholen ten oosten van de lijn Enschede – Apeldoorn – Wageningen – Den Bosch – Roermond.

U vindt op deze site informatie over het opleiden van leraren, zoals: stagehandleidingen, programma’s, beoordelingsformulieren, overzichten van opleidingsscholen en samenwerkingsscholen, ontwikkelingen bij samen opleiden, leerwerktaken en een etalage met o.a.†een cursusaanbod.

Ga direct door naar handleidingen (o.a. stagekaarten) en beoordelingsformulieren

Documentenpagina

Bureau Extern

Taken van Bureau Extern zijn:
• het organiseren van stages en werkplekleren voor studenten van de lerarenopleidingen;
• het bemiddelen bij dienstverlening aan scholen bij scholing, onderzoek en projecten;
• het ondersteunen van algemeen begeleiders bij de ontwikkeling vansamenwerkingsscholen;
• het informeren van scholen over opleidingszaken.

Bureau Extern werkt in opdracht van de volgende lerarenopleidingen:

Deelnemende opleidingen