Informatiemagazine Agora

Agora is het digitale magazine van de lerarenopleidingen in Nijmegen en Arnhem. Het is bedoeld om de betrokkenheid tussen (opleidings)scholen enerzijds en ILS-HAN, Radboud Docenten Academie, pabo Arnhem/Nijmegen, LGW, ALO en ArtEZ anderzijds, te vergroten. Het blad verschijnt vier keer per jaar.
 

Agora 29, oktober 2014

  • Nieuwe directeuren ILS en Radboud Docenten Academie
  • Samenwerken HAN en ROC's
  • Programma beginnende docenten
  • Leerlijn voor onderzoek van leerlingen
  • en meer...

Agora 28,  juni 2014

  • Wanneer heeft u voor het laatst iets nieuws geleerd? Eergisteren, vanochtend misschien? In deze zomereditie van Agora staat de lerende docent centraal.
  • In zijn column vertelt eerstejaarsstudent Guido Kuppen over zijn stage-ervaring. Hoe kijkt u eigenlijk terug op uw eerste stage? Veel geleerd?
  • Wilt u iets nieuws doen voor of met de klas? Probeer eens een pecha kucha. Leuk én leerzaam.

Agora 27, maart 2014

-  Elke docent een stagiair (Bureau Extern: wie wil volgend schooljaar weer een stagiair begeleiden?)
-  Eerst de Klas / Onderwijstraineeship (Radboud Docenten Academie)
-  Workshops voor stagebegeleiders (Alliantie VO/Notre Dame)
-  Kunstonderwijs indterdisciplinair (ArtEZ)
-  Opleiden in het MBO (ILS-HAN)
 

Agora 22, maart 2012

-  Wie zijn wij?
-  Eerstegraadslerarenopleidingen van Radboud Docenten Academie
-  Tweedegraadslerarenopleidingen van ILS-HAN
-  Academie Lichamelijke opvoeding
-  Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW)
-  ArtEZ
-  Opleidingskunde

Agora 21, oktober 2011

-  Samen opleiden in onderzoek
-  Praktijkonderzoek binnen de universitaire lerarenopleiding
-  De kwaliteit van leren gaat ons aan het hart
-  Balancing workplace learning and practitioner research across professional fields
-  Onderzoek bij NSG / Onderzoek bij OMO
-  ArtEZ even anders

Agora 20, maart 2011

-  Kennismaking met Bureau Extern
-  Stageerevaringen van studenten
-  Werving stageplaatsen studiejaar 2011-2012
-  ROC Nijmegen
-  Radboud docenten Academie en ROC Nijmegen
-  Aanpak docententekort
-  De kennisbasis en kennistoets

Agora 19, november 2010

-  Nieuwe directies van Radboud Docenten Academie en ILS-HAN
-  Keurmerk voor het Almende College
-  Leerwerktaken in de praktijk (door studenten)
-  De simulatieschool
-  Onderzoeksprogramma HAN-lectoren
-  Educatieve minor bij Radboud docenten Academie
-  Studenten beoordelen hun stage